Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Alle perscontacten

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

EUROSTATION
Victor Hortaplein 40
1000 Brussel
+32 2 205 51 11
+32 2 205 50 01
http://www.cgvs.be
Contact

Gabrielle Baes

Verantwoordelijke communicatiedienst
Victor Hortaplein 40
1000 Brussel
+32 2 205 50 56
+32 470 69 33 05
+32 2 205 51 15
gabrielle.baes@ibz.fgov.be

David Clarinval, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en WetenschapsbeleidContact

Christian Carpentier

Woordvoerder van minister David Clarinval
+32 475 86 06 13
christian.carpentier@clarinval.fed.be

David Clarinval, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en WetenschapsbeleidContact

Jonas Veys

Woordvoerder van minister David Clarinval (NL)
0474 63 19 54
jonas.veys@clarinval.fed.be

De federale Ombudsman

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
02 289 27 27
02 289 27 28
http://www.federaalombudsman.be
Contact

Pierre Charlot

Communicatie FR
Leuvenseweg 48 6
1000 Brussel
0497 33 75 29
02 289 27 39
pierre.charlot@mediateurfederal.be

De federale Ombudsman

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
02 289 27 27
02 289 27 28
http://www.federaalombudsman.be
Contact

Herlinde Martens

Communicatie NL
Leuvenseweg 48 6
1000 Brussel
+32 2 289 67 59
herlinde.martens@federaalombudsman.be

Dienst Administratieve Vereenvoudiging

Hertogsstraat 4
1000 Brussel
+32 (0)2 289 00 61
+32 (0)2 289 00 76
www.vereenvoudiging.be
Contact

Laurence Geyduschek

Communicatieverantwoordelijke DAV
Hertogsstraat 4
1000 Brussel
+32 2 289 00 74
+32 2 289 00 76
Laurence.Geyduschek@premier.fed.be

Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)

Jozef II-straat 47
1000 Brussel
+32 2 239 12 11
+32 2 239 13 80
www.dibiss.fgov.be
Contact

Vincent Heylen

Expert Communicatie
Jozef II-straat 47
1000 Brussel
+32 2 239 17 96
vincent.heylen@dibiss.fgov.be

FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag

Trierstraat 70
1000 Brussel
+32 2 237 25 38
http://www.famifed.be
Contact

Vanessa Matthys

Woordvoerder
Trierstraat 70
1000 Brussel
02 237 20 30
comm@famifed.be

Fedasil - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

Kartuizersstraat 21
1000 Brussel
+32 2 213 44 11
+32 2 213 44 22
http://www.fedasil.be
Contact

Mieke Candaele

Directeur communicatie
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel
+32-2-213.44.15
+32-(0)476/26.81.04
mieke.candaele@fedasil.be

Federaal Agentschap van de Schuld

Kunstlaan 30
1040 Brussel
+32 257 47082
http://www.debtagency.be
Contact

Jean Deboutte

Directeur Strategy, Risk Management & Investor Relations
+32 2 574 72 79
+32 470 74 72 79
public.debt@minfin.fed.be