Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

voorafbetalingen

Voorafbetalingen - geen betaalbericht.

De belastingplichtigen die gewoonlijk voorafbetalingen verrichten zullen wegens technische redenen uitzonderlijk geen betaalbericht ontvangen voor de vervaldag van 10 juli. Ze dienen spontaan hun betaling uit te voeren op de rekening BE61 6792 0022 9117 met vermelding van de mededeling die op het betaalbericht van april 2019 staat.

Lees verder - 02/07/2019 21:35

Nieuw rekeningnummer voorafbetalingen

De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten voortaan zowel voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren gebeuren op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

Lees verder - 21/12/2018 13:37

10 juli 2017 is de tweede vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Vennootschappen kunnen de vermeerdering van 2,50 % voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB.

Zelfstandigen kunnen die vermeerdering ook voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en renteniers die een belastingsupplement betalen krijgen een korting van 1,25 % door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Lees verder - 03/07/2017 11:18

Vierde vervaldag voorafbetalingen

20 december 2016 is de vierde vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Lees verder - 15/12/2016 14:29

Tweede vervaldag voorafbetalingen

11 juli 2016 is de tweede vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Lees verder - 05/07/2016 15:07

Tweede vervaldag voorafbetalingen

10 juli 2015 is de tweede vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Lees verder - 23/06/2015 09:13

Eerste vervaldag voorafbetalingen van belastingen

10 april 2015 is de eerste vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Vennootschappen kunnen de vermeerdering van 1,50 % voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB.

Zelfstandigen kunnen die vermeerdering ook voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Lees verder - 08/04/2015 10:07

Derde vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

10 oktober 2014 is de derde vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Lees verder - 01/10/2014 14:00

Tweede vervaldag voorafbetalingen

10 juli 2014 is de tweede vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Lees verder - 03/06/2014 15:52

Voorafbetalingen van belastingen

10 april 2014 is de eerste vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Lees verder - 01/04/2014 13:35