Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

belastingen

Eerste belastingberekeningen de deur uit

De komende dagen zal de FOD Financiën een eerste pakket van belastingberekeningen of zogenaamde aanslagbiljetten de deur uit sturen. Tegen het einde van deze maand in totaal 509.550.

Lees verder - 22/08/2018 10:17

10 juli 2017 is de tweede vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Vennootschappen kunnen de vermeerdering van 2,50 % voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB.

Zelfstandigen kunnen die vermeerdering ook voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en renteniers die een belastingsupplement betalen krijgen een korting van 1,25 % door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Lees verder - 03/07/2017 11:18

Betaling van de bedrijfsvoorheffing op één rekeningnummer per taal

Vanaf februari 2017 moeten de betalingen van de bedrijfsvoorheffing, die niet via een erkend sociaal secretariaat verlopen, op één rekeningnummer per taal gebeuren.

Lees verder - 08/02/2017 10:21

Vierde vervaldag voorafbetalingen

20 december 2016 is de vierde vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Lees verder - 15/12/2016 14:29

Tweede vervaldag voorafbetalingen

11 juli 2016 is de tweede vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Lees verder - 05/07/2016 15:07

Belastingschuldigen opbellen, levert de FOD Financiën sneller inkomsten op.

Het voorbije jaar werden 29.000 belastingschuldigen opgebeld om hen eraan te herinneren dat ze een openstaande belastingschuld hebben. Dit leverde 88 miljoen euro op aan achterstallige betalingen, gemeten binnen de twee weken na het telefonisch contact. Op basis van bijkomende analyses blijkt dat 32 miljoen euro hiervan effectief sneller is betaald dankzij die telefonische herinnering.

Lees verder - 11/05/2016 16:10

Fiscale fiches met voordelen voor renteloze of goedkope leningen - tolerantie bij laattijdigheid

De referentierentevoeten voor het berekenen van het voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen zijn op 25 februari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De uiterste datum voor het indienen van fiscale fiches is vastgesteld op 29 februari.

Lees verder - 25/02/2016 10:52

Precisering: oplichters die zich voordoen als overheidsdiensten

Gisteren werd er bericht dat een overheidsdienst nooit telefonisch vraagt om geld te storten. De FOD Financiën, meer bepaald de dienst voor het schuldbeheer, DRM, doet dit echter wel.

Lees verder - 23/07/2015 15:21

Tweede vervaldag voorafbetalingen

10 juli 2015 is de tweede vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Lees verder - 23/06/2015 09:13

Eerste vervaldag voorafbetalingen van belastingen

10 april 2015 is de eerste vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Vennootschappen kunnen de vermeerdering van 1,50 % voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB.

Zelfstandigen kunnen die vermeerdering ook voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Lees verder - 08/04/2015 10:07