Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Self-employment

Aanpassing van de administratieve formaliteiten in het kader van de aanvraag van een adoptie-uitkering voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de administratieve formaliteiten in het kader van de aanvraag van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen aanpast.

Lees verder - 08/11/2019 19:28

Jaarverslag 2018: het RSVZ viert 50 jaar sociale zekerheid voor zelfstandigen

In 2018 blies het sociaal statuut van de zelfstandigen 50 kaarsjes uit. Uiteraard stonden we dus uitvoerig stil bij de laatste 50 jaar en de evoluties die hiermee gepaard gingen. Daarnaast merken we in de cijfers en tendensen van 2018 ook enkele opmerkelijke cijfers op.

Zo stijgt het aantal aangesloten zelfstandigen en helpers van niet-Belgische nationaliteit. Ook het aantal student-zelfstandigen neemt sterk toe.

Daarnaast geeft het jaarverslag een overzicht van de voornaamste realisaties van 2018 rond de wetgeving en de rechtspraak over het sociaal statuut.

Lees verder - 19/06/2019 13:50

Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het financieringsbedrag van het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers vaststelt voor 2018 ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen (RSVZ).

Lees verder - 22/03/2019 15:55

Brexit: uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit door Britse onderdanen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de zelfstandige werknemers uit het Verenigd Koninkrijk in het kader van de Brexit.

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor het jaar 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een koninklijk besluit goed dat het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019 vaststelt.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Denis DUCARME en RSVZ leggen toekomstige aandachtspunten vast om de sociale zekerheid van zelfstandigen verder te verbeteren

Minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme, stelde tijdens de slotavond van de “Happy Independent’s Year”-campagne, onder meer, de belangrijkste aandachtspunten voor om de sociale zekerheid voor zelfstandigen verder te versterken. Administrateur-generaal van het RSVZ, Anne Vanderstappen, ging er dieper in op de belangrijkste cijfers rond zelfstandigen uit de afgelopen 50 jaar.

Lees verder - 19/12/2018 19:04

Wijzigingen aan de wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet betreffende de erkenning en de bescherming van het beroep van auto-expert.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Bepaling van de risicosectoren voor de Limosa-melding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Zelfstandigen Denis Ducarme en staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de risicosectoren bepaalt voor de voorafgaande melding voor gedetacheerde zelfstandigen, de zogenaamde ‘Limosa’-melding.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme, minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen goedkeurt.

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister KMO's Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars goedkeurt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30