Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mediation services

Bijna 33.000 controles verricht door de Economische Inspectie in 2014

In 2014 heeft de Economische Inspectie van de FOD Economie in totaal 32.700 onderzoeken gevoerd, wat leidde tot 2.841 waarschuwingen en 3.816 processen-verbaal. Ze behandelde ook 16.511 meldingen en vragen om informatie van consumenten, ondernemingen, organisaties en overheden. Dat blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Economische Inspectie.

Lees verder - 03/09/2015 09:10

Jaarverslag 2014 van de federale Ombudsman

Gisteren, woensdag 22 april, hebben Catherine De Bruecker en Guido Herman, de federale ombudsmannen, hun activiteitenverslag gebaseerd op de klachten behandeld in 2014, aan het Parlement voorgesteld.

Lees verder - 23/04/2015 14:10

Persuitnodiging, 22 april 2015: de federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag 2014 voor

Op woensdag 22 april 2015 zullen Guido Herman en Catherine De Bruecker hun jaarverslag 2014 voorstellen in aanwezigheid van de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Lees verder - 08/04/2015 13:29

Presentatie jaarverslag federale Ombudsman 2013: De ervaring ten dienste van de burger

Op maandag 24 maart presenteerden de federale ombudsmannen Catherine De Bruecker en Guido Herman hun jaarverslag over de klachten die ze in 2013 hebben ontvangen.

Lees verder - 24/03/2014 15:55

Ombudsdienst Pensioenen - Presentatie van het Jaarverslag 2013

DE PENSIOENHERVORMING!

Welke BALANS opmaken uit de klachten over:

de GEMENGDE LOOPBANEN

het VERVROEGD PENSIOEN

de CUMULATIE pensioen/beroepsactiviteit?

Welke GOEDE RAAD aan de (toekomstig) gepensioneerden?

Lees verder - 18/03/2014 10:31

De federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag voor op maandag 24 maart 2014

Op maandag 24 maart 2014 overhandigen Catherine De Bruecker en Guido Herman hun jaarverslag aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Lees verder - 04/03/2014 16:58

Nieuwe federale Ombudsmannen gaan vandaag van start

Vandaag is het de eerste officiële werkdag van de nieuwe federale Ombudsmannen: Guido Herman, tot voor kort ombudsman voor de treinreizigers en Catherine De Bruecker, die begint aan haar tweede mandaat. Afgelopen maand werden ze door het Parlement voor zes jaar verkozen. De dag begint dan ook met de eedaflegging in handen van Kamervoorzitter André Flahaut. 

Lees verder - 19/11/2013 09:14

Voorstelling jaarverslag 2012 van de federale Ombudsman

Op woensdag 24 april 2013 overhandigen de federale ombudsmannen, Catherine De Bruecker en Guido Schuermans, hun jaarverslag aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Lees verder - 16/04/2013 09:55

Persuitnodiging 'Officiële overhandiging Jaarverslag 2011 Ombudsdienst Pensioenen'

Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne en Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstan­digen en Landbouw Sabine Laruelle nemen nu woensdag 18 april 2012 om 10.30 uur het Jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst Pensioenen in ontvangst.

Lees verder - 16/04/2012 19:28

Ombudsdienst Pensioenen – Presentatie van het Jaarverslag 2011

Werken na uw pensioen? Een geïnformeerd mens is er twee waard!

Gedaan met overbodig wachten en nutteloos papier indien … alle pensioendiensten samenwerken!

Overlevingspensioen + rustpensioen = soms is meer minder!

Lees verder - 13/04/2012 11:02