Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Government business enterprise

Benoemingen en verloning topmanagers

Het Kernkabinet heeft beslist om over te gaan tot de benoeming van de volgende CEO's:

Lees verder - 02/09/2013 09:23

Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep goed.

Lees verder - 19/07/2013 20:22

Wijziging van de statuten van Bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met de wijziging van de statuten van bpost. De wijzigingen houden verband met de beursgang van bpost.

Lees verder - 07/06/2013 16:56

Nieuw beheerscontract van bpost goedgekeurd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille het vijfde beheerscontract van bpost goed. Dit beheerscontract betreft de periode 2013-2015.

Lees verder - 24/05/2013 18:01

Hervorming Belgische spoorwegen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een voorontwerp van wet goed dat de  Belgische spoorwegen hervormt.

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Nationaal hervormingsprogramma 2013

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo het Nationaal Hervormingsprogramma 2013 goed.

Lees verder - 26/04/2013 17:40

‘Commissie Pensioenhervorming 2020-2040’ moet verdere pensioenhervormingen voorbereiden

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo stelt samen met minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle, bevoegd voor zelfstandigenpensioenen, de ‘Commissie Pensioenhervorming 2020-2040’ in. Deze expertencommissie, samengesteld uit twaalf vooraanstaande experten, krijgt als taak verdere hervormingen voor te bereiden om zo de sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioenstelsels verder te versterken. De Commissie zal in het voorjaar 2014 een rapport opleveren met concrete beleidsaanbevelingen.

Lees verder - 12/04/2013 17:54

Actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de subsidiëring van de programma's, projecten, synergieprojecten en partnerschapsprojecten met de gouvernementele samenwerking, van de actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking.

Lees verder - 29/03/2013 16:49

Benoeming van de leden van het strategisch comité van de NMBS Holding

Op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille keurt de ministerraad de benoeming goed van drie nieuwe leden van het strategisch comité van de NMBS Holding. Die nieuwe leden vertegenwoordigen de Algemene Centrale der Openbare Diensten Spoor (ACOD). 

Lees verder - 29/03/2013 16:49

Maatregelen hogesnelheidstrein FYRA

De ministerraad neemt kennis van de stand van zaken van de maatregelen om de problemen met de hogesnelheidslijn Fyra het hoofd te bieden.

Lees verder - 01/03/2013 16:59