Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Government business enterprise

Hervorming van de NMBS: overdracht van activa en passiva en statuten van HR Rail

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de over te dragen activa en passiva en de statuten van HR Rail.

Lees verder - 03/12/2013 17:01

Dienst van algemeen economisch belang: bedeling van kranten en tijdschriften

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte dat de dienst van algemeen economisch belang voor de bedeling van kranten en tijdschriften vanaf 2016 een concessie van diensten wordt.

Lees verder - 28/11/2013 16:14

Benoeming van leden van verschillende raden van bestuur

De ministerraad keurt een aantal ontwerpen van koninklijk besluit goed met de benoeming van leden van verschillende raden van bestuur.

Lees verder - 14/11/2013 16:38

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij verwerft aandelen van NMBS Holding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij opdracht geeft om voor rekening van de staat winstbewijzen te verwerven die in handen zijn van La financiére Rue de France

Lees verder - 13/11/2013 11:21

Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS benoemt.

Lees verder - 07/11/2013 17:30

Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de NMBS nv, NMBS holding nv en Infrabel nv

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille drie ontwerpen van koninklijk besluit goed met de benoeming van de gedelegeerd bestuurders van de NMBS nv van publiek recht, de NMBS Holding nv van publiek recht en Infrabel nv van publiek recht en drie ontwerpen van koninklijk besluit met de eervolle beëindiging van de functie van de huidige gedelegeerd bestuurders. Het gaat om een tijdelijke oplossing in afwachting van de fusie door overname van de NMBS door de NMBS Holding die op 1 januari 2014 ingaat.

Lees verder - 24/10/2013 17:35

Oriëntatienota voor het spoorwegvervoer

De ministerraad keurt de oriëntatienota over het spoorwegvervoer in België goed die minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille en staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet voorstelden.  

Lees verder - 22/10/2013 14:49

Financiering van het diaboloproject

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille de overdracht van een investeringsdotatie naar de exploitatiedotatie van de NMBS voor het Diabolo-project goed te keuren.

Lees verder - 22/10/2013 14:04

Hervorming van de NMBS-groep

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS hervormt.

Lees verder - 22/10/2013 13:33

Benoeming van de nieuwe bestuurders en van de voorzitter van de raad van bestuur van Belgacom

De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een  bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van Belgacom, nv van publiek recht.

Lees verder - 20/09/2013 16:33