Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Government business enterprise

Nauwere samenwerking tussen Internationaal Perscentrum en API-IPA

Het Résidence Palace - Internationaal Perscentrum - Brussel en API-IPA (Agence de la Presse Internationale, International Press Association) hebben de handen in elkaar geslagen om actief bij te dragen tot de ontwikkeling van de internationale "MediaHub" in het Résidence Palace (Wetstraat 155C, 1040 Brussel).

Lees verder - 20/02/2014 14:42

Toelage voor de Koninklijke Muntschouwburg en het Nationaal Orkest van België

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister bevoegd voor Federale Culturele Instellingen Laurette Onkelinx om het protocol tussen de federale staat en de Koninklijke Muntschouwburg en het Nationaal Orkest van België voor de toelage in 2014 te verlengen.

Lees verder - 07/02/2014 18:19

Opheffing van vrijstellingen voor bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een voorontwerp van wet goed dat de wet betreffende de oprichting van bpost wijzigt en bepaalde vrijstellingen en compensaties opheft om de verbintenissen ten overstaan van de Europese Commissie na te leven.

Lees verder - 07/02/2014 18:19

Bekrachtiging van de koninklijke besluiten rond de hervorming van de Belgische spoorwegen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een voorontwerp van wet goed dat de koninklijke besluiten bekrachtigt die genomen worden met toepassing van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen. 

Lees verder - 24/01/2014 17:02

Bijvoegsel bij het beheerscontract tussen de staat, de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille drie ontwerpen van koninklijk besluit goed met het vierde bijvoegsel bij de beheerscontracten 2008-2012 tussen de staat, de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding.

Lees verder - 19/12/2013 17:59

Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep goed.

Lees verder - 19/12/2013 17:59

Oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit over de oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling goed.

Lees verder - 19/12/2013 17:58

Voorlopige regels voor de inwerkingtreding van het beheerscontract van Infrabel en de nieuwe NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorlopige regels vastlegt die van toepassing zijn totdat de beheerscontracten van Infrabel en de nieuwe NMBS in werking treden. 

Lees verder - 19/12/2013 17:58

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van HR Rail

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid benoemt van de raad van bestuur van HR Rail, naamloze vennootschap van publiek recht.

Lees verder - 06/12/2013 18:03

Hervorming van het raadgevend comité voor treinreizigers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een voorontwerp van wet goed dat het adviesorgaan van de gebruikers van het openbaar vervoer per spoor hervormt. 

Lees verder - 06/12/2013 18:03