Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Government business enterprise

Wijziging van de wet betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven

Op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) Jacqueline Galant gaat de ministerraad akkoord met het voorontwerp van wet* tot wijziging van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Lees verder - 27/03/2015 16:12

Selor blikt terug op 2014: valorisatie van intern talent is duidelijk een trend

Brussel, 2 maart 2015 - Selor, dat instaat voor selectie- en rekruteringsopdrachten voor onder meer de federale overheid, heeft zijn rapportering voor 2014 bekendgemaakt. In een jaar getekend door budgettaire beperkingen is het logisch dat ook het aantal vacatures niet of nauwelijks stijgt. Toch legden meer kandidaten dan ooit selectietesten bij Selor af, wat deels te verklaren is door een stijging van het aantal bevorderingsselecties. Een teken dat in 2014 het valoriseren van intern talent centraal stond. Drie trends tekenen het voorbije jaar.

Lees verder - 27/02/2015 15:59

Wijzigingen aan de statuten van Belgacom

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom.

Lees verder - 06/02/2015 15:00

Statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Lees verder - 11/12/2014 15:20

Benoeming van de voorzitter en een lid van de raad van bestuur van bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed met de benoeming van de voorzitter en een lid van de raad van bestuur van bpost.

Lees verder - 25/04/2014 16:27

Actieplan voor energie-efficiëntie in de federale overheidsgebouwen

De ministerraad nam kennis van de aanzet voor het actieplan voor energie-efficiëntie in de federale overheidsgebouwen, dat staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling Servais  Verherstraeten tegen 1 september 2014 laat opstellen.

Lees verder - 25/04/2014 16:27

Wijzigingen van de statuten van de NMBS Holding, Infrabel en HR Rail

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wijzigingen van de statuten van de NMBS, Infrabel en HR Rail bekrachtigt. 

Lees verder - 28/03/2014 16:47

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van bpost

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van een gewoon lid van de raad van  bestuur van bpost.

Lees verder - 28/02/2014 18:28

Vertegenwoordiging van de gewesten in de raden van bestuur van Infrabel en de NMBS, en in het GEN-Oriëntatiecomité

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille en in het kader van de zesde staatshervorming een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vertegenwoordiging van de gewesten in de raden van bestuur van Infrabel en de NMBS, en in het GEN-Oriëntatiecomité van de NMBS regelt.

Lees verder - 28/02/2014 18:28

Nieuw vervoersplan 2014-2017 van de NMBS

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille kennis van het nieuwe vervoersplan 2014-2017 van de NMBS.

Lees verder - 21/02/2014 18:30