Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign trade

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel

De ministerraad gaat akkoord met voorstel om de heer Didier Malherbe, gedelegeerd bestuurder van UCB Belgium, te benoemen als lid van de raad van bestuur bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Lees verder - 26/11/2013 14:10

Verlenging van de beveiliging van de Belgische ambassade in Tripoli

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om de inzet van de beveiligingsploeg voor de Belgische ambassade in Tripoli tot 31 maart 2014 te verlengen.

Lees verder - 14/10/2013 17:53

Intrestbonificatie Viëtnam Spacebel

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om de terugbetalingsperiode voor het Spacebel-project te verlengen en om de bonificatierentevoet toe te passen, die de ministerraad op 2 december 2011 heeft goedkeurd.

Lees verder - 19/07/2013 20:21

Tweede nationaal actieplan: Vrouwen, vrede en veiligheid 2013-2016

De ministerraad neemt kennis van het tweede actieplan 'vrouwen, vrede en veiligheid 2013-2016. Het actieplan voert resolutie 1325 van de Veiligheidsraad uit dat toegepast wordt door de VN en andere organisaties zoals de NAVO, de EU en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

Lees verder - 19/07/2013 20:21

Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor Kernfysisch Onderzoek (CERN)*.

Lees verder - 07/06/2013 16:56

Export Funding Guarantee: een oplossing voor de financiering van de export

De ministerraad neemt kennis van de oplossingen die de Nationale Delcrederedienst voorstelt om de financiering van de Belgische export te ondersteunen in het kader van de relancestrategie van de regering. Het gaat om een Export Funding Guarantee (EFG) en een 'funded solution' die naast de EFG zal bestaan.

Lees verder - 01/03/2013 17:00

Leningen van staat tot staat - eerste deel 2013

De ministerraad kent op advies van het Finexpocomité een nieuwe staatslening van 4 584 970 euro toe aan Kenia voor de verbetering van de gezondheidszorgen op districtsniveau. 

Lees verder - 01/03/2013 16:59

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel Didier Reynders om 16 aanvragen voor exportkrediet goed te keuren.

Lees verder - 01/02/2013 16:44

Instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Irak

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU, haar lidstaten en Irak*. 

Lees verder - 21/12/2012 16:43

Overeenkomst tussen België en Korea voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst* tussen België en Korea voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting. 

Lees verder - 21/12/2012 16:43