Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur over bioveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur over aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het protocol van Cartagena over bioveiligheid.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Overeenkomst tussen België en Benin over luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen de Belgische en de Beninse regering over het luchtvervoer.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

NAVO-top 11 en 12/7 – Programma voor echtgenoten en partners: persaccreditaties

In het kader van de NAVO-top, die op 11 en 12 juli 2018 in Brussel plaatsvindt, organiseert de Belgische federale overheid onder andere een programma voor de echtgenoten en partners van de staatshoofden en regeringsleiders.

Lees verder - 03/07/2018 11:28

Voorbereiding van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 28 en vrijdag 29 juni 2018.

Lees verder - 28/06/2018 15:40

Crisismanagement in de Europese Unie en in de NAVO: oprichting van een managementcel

De ministerraad neemt akte van een nota over de weerbaarheid en de voorbereiding van de civiele maatschappij, alsook van de implicaties voor België in het kader van het crisismanagement in de Europese Unie en in de NAVO.

Lees verder - 28/06/2018 15:40

11 en 12 juli 2018: accreditatie voor de NAVO-top in Brussel

België treedt op als gastland voor de NAVO-top op 11 en 12 juli 2018 in Brussel. Op deze dagen zijn er vergaderingen gepland in het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO en op 11 juli ontvangt België de werkdiners buiten het NAVO-hoofdkwartier. 

Lees verder - 22/06/2018 12:23

Instemming met het protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten.

Lees verder - 01/06/2018 16:54

Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve planning voor 2018

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gaat de ministerraad akkoord met de indicatieve planning voor het jaar 2018 van de Belgische bijdrage aan civiele crisisbeheersmissies geleid door internationale organisaties (EU, VN, OVSE, NAVO).

Lees verder - 25/05/2018 15:44

Instemming met het protocol betreffende de Conventie over gedwongen arbeid van 1930

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol betreffende de Conventie over gedwongen arbeid van 1930.

Lees verder - 18/05/2018 14:39