Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met twee internationale akten over intellectuele eigendom

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat instemt met twee internationale akten over de bescherming van kweekproducten en de verlening van Europese octrooien.

Lees verder - 04/10/2018 14:44

Instemming met vier overeenkomsten over wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vier voorontwerpen van wet goed die instemmen met de overeenkomsten tussen België en respectievelijk Cyprus, Finland, Hongarije en Spanje over de wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie.

Lees verder - 04/10/2018 13:37

Instemming met de overeenkomst tussen België en Luxemburg over het beheer en de berging van radioactief afval

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de de overeenkomst tussen België en het Luxemburg over het beheer en de definitieve berging van het radioactief afval van Luxemburg op het grondgebied van België.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Voorstel tot organisatie van technische coördinaties inzake de digitale dossiers

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de organisatie van technische coördinaties inzake de digitale dossiers op Europees en internationaal niveau.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS).

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met de wijziging van het verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de wijziging van het verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI).

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met het protocol dat het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom wijzigt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol dat het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) wijzigt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met het akkoord tussen België en Hongkong over de automatische uitwisseling van inlichtingen op vlak van financiële rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en de speciale administratieve regio Hongkong over de automatische uitwisseling van inlichtingen op vlak van financiële rekeningen met het oog op het verbeteren van de internationale naleving van belastingvoorschriften.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met het verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met het akkoord tussen België en Australië over luchtdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen de Belgische en Australische regering over luchtdiensten, en de bijlage bij dit akkoord.

Lees verder - 20/07/2018 13:20