Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Non profit

Slachtoffers én daders van intrafamiliaal geweld minder gezond

Brussel, 24 november 2016 – Uit onderzoek in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid blijkt dat zowel slachtoffers als daders van intrafamiliaal geweld met ernstige gezondheidsproblemen worstelen. Slachtoffers wenden zich meestal eerst tot hun familie en vrienden op zoek naar hulp. Een kwart van de slachtoffers zoekt echter helemaal geen hulp.

Lees verder - 24/11/2016 13:20

Bescherming van transgender personen tegen geweld en discriminatie nog steeds hard nodig

Brussel, 18 november 2016 – Naar aanleiding van ‘Transgender Remembrance Day’  pleit het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor een betere bescherming van transgender personen. Het Instituut roept in dat kader nogmaals op om de wet betreffende de ‘transseksualiteit’ dringend te herzien. De huidige wet is door de strenge medische voorwaarden immers in strijd met de mensenrechten. Ook inzake de strijd tegen discriminatie is er nog een lange weg af te leggen. Hoewel discriminatie op grond van geslachtsaanpassing, genderidentiteit of genderexpressie verboden is, blijven veel transgenders er in de praktijk mee geconfronteerd worden. Het Instituut heeft daarom een aantal brochures ontwikkeld en formuleert vier aanbevelingen om de rechten van transgender personen beter te beschermen.

Lees verder - 18/11/2016 09:47

Waar worden zwangere collega’s nog in de watten gelegd?

Brussel, 16 november 2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen behandelt regelmatig klachten over discriminatie van zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen die ondanks de beschermende regelgeving, toch hun werk verliezen en omwille van hun zwangerschap de deur worden gewezen. Hoe wijdverbreid is dit probleem en gaat het ook ooit goed? In samenwerking met Vlerick Business School lanceert het Instituut een onderzoek naar de ervaringen van zwangere vrouwen met collega’s, chefs, medewerkers, klanten, leveranciers,… Ook onderneemsters en vrouwen die werk zoeken, worden opgenomen in de studie. Het Instituut lanceert een oproep voor getuigenissen.

Lees verder - 16/11/2016 15:09

Verzekeraars mogen transgenders niet discrimineren

Brussel, 27.10.2016 – Mevrouw X. werd geboren als man en onderging in 1997 een geslachtsoperatie. Sindsdien gaat zij probleemloos als vrouw door het leven. Tot ze een hospitalisatieverzekering wou afsluiten. De verzekeringsmaatschappij wou enkel een hospitalisatieverzekering met haar afsluiten als er een specifieke uitsluiting in de polis werd opgenomen die verband hield met haar trans zijn. De rechter in eerste aanleg oordeelde dat een dergelijke bepaling transgenders discrimineert.

Lees verder - 26/10/2016 14:41

Een jaar voor de inwerkingtreding van de genderquotawet in de bestuursraden van ondernemingen: hoever staan we? RECHTZETTING

Brussel, 25 oktober 2016 – Binnen minder dan een jaar treedt de wet van 28 juli 2011 over de aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden van beursgenoteerde ondernemingen en economische overheidsbedrijven in werking. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen maakt de balans op. De dwingende aanpak werkt, want het aantal vrouwen is op 8 jaar tijd verdrievoudigd van 8,2% in 2008 naar 21,6% in 2016, maar slechts 38,7% van de bedrijven heeft de wettelijke quota al bereikt. Bovendien verloopt de evolutie naar meer gendergelijkheid in de directiecomités veel trager. Op 25 oktober organiseert het Instituut een studiedag waar drie goede leerlingen zullen belicht worden: Melexis, Proximus en IBA. 

Lees verder - 25/10/2016 11:14

Een jaar voor de inwerkingtreding van de genderquotawet in de bestuursraden van ondernemingen: hoever staan we?

Brussel, 25 oktober 2016 – Binnen minder dan een jaar treedt de wet van 28 juli 2011 over de aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden van beursgenoteerde ondernemingen en economische overheidsbedrijven in werking. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen maakt de balans op. De dwingende aanpak werkt, want het aantal vrouwen is op 8 jaar tijd verdrievoudigd van 8,2% in 2008 naar 21,6% in 2016, maar 38,7% van de bedrijven heeft de wettelijke quota nog niet bereikt. Bovendien verloopt de evolutie naar meer gendergelijkheid in de directiecomités veel trager. Op 25 oktober organiseert het Instituut een studiedag waar drie goede leerlingen zullen belicht worden: Melexis, Proximus en IBA. 

Lees verder - 24/10/2016 16:25

NIEUWE SELOR-CAMPAGNE FOCUST OP STUDENTEN

Brussel, 30 september 2016 - Selor, het selectiebureau van de federale overheid, gaat voor haar nieuwe campagne de baan op. Met de ‘Federal Truck’ trekt Selor in oktober naar verschillende universiteiten. Want voor federale overheidsdiensten worden studenten een steeds belangrijkere doelgroep, en Selor wil hen via deze campagne de kortste weg naar een baan tonen.

Lees verder - 30/09/2016 11:18

Van 20 pagina’s papier naar 20 minuten aandacht: aanvragen voor persoon met een handicap voortaan eenvoudiger en digitaal

Sinds 1 juli hoeft wie zijn handicap wil laten erkennen, veel minder moeite te doen dankzij het nieuwe online portaal My Handicap. Met dat portaal hebben de DG Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid), minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en staatssecretaris voor Personen met een beperking Elke Sleurs een eenvoudigere aanvraagprocedure ontwikkeld waarbij personen met een handicap ook veel beter worden bijgestaan. Intussen werd er al 30.200 keer een aanvraag ingediend via de nieuwe procedure.

Lees verder - 29/09/2016 13:24

Persuitnodiging: 20 pagina's papier worden 20 minuten aandacht voor persoon met een handicap

PERSCONFERENTIE DG Personen met een handicap
Donderdag 29 september om 11u
FOD Sociale Zekerheid - Kruidtuinlaan 50 te Brussel

In 2015 werden 35% van de aanvragen bij de DG Personen met een handicap afgewezen omdat cruciale gegevens ontbraken. We vroegen inderdaad veel van de persoon met een handicap en stuurden hem zelf op zoek naar 20 pagina’s papier en de informatie om die in te vullen.

Sinds 1 juli hebben we onze oude werkwijze naar de papiermand verwezen. Samen met Minister De Block en Staatssecretaris Sleurs willen we bewust inzetten op een eenvoudigere aanvraagprocedure, waarin de persoon met een handicap beter wordt bijgestaan. Weg met de papierwinkel, de toekomst is aan de onestopshop met vele open deuren.

Samen met Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Gezondheid, en Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking, nodigt de FOD Sociale Zekerheid je uit om te komen luisteren naar het eerste hoofdstuk in ons verhaal. Onze persconferentie gaat door op 29 september om 11u in de kantoren van de FOD Sociale Zekerheid – Kruidtuinlaan 50 te Brussel.

We gaan graag dieper in op de resultaten van de eerste 3 maanden in ons nieuwe systeem. Ook de impact op onze dienstverlening en telefonische bereikbaarheid komen aan bod.

Lees verder - 26/09/2016 09:28

Belgische FOD Sociale Zekerheid deelt ervaringen met Chinees departement van werkgelegenheid en inkomensverdeling

De dienst Internationale Coöperatie (BELINCOSOC) van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid verwelkomt voor de tweede keer een high-level Chinese delegatie. Beide organisaties wisselen ervaringen en ‘best practices’ uit op het vlak van inkomensongelijkheid, arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid in tijden van crisis. Elk thema wordt belicht vanuit een Belgisch en Europees perspectief met een bijzondere aandacht voor de Chinese context.

Lees verder - 31/08/2016 09:31