Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Non profit

“Vrouwelijke administratief assistente gezocht”: werkgever veroordeeld

Brussel, 22 februari 2017  –  In een procedure opgestart door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen veroordeelde de arbeidsrechtbank van Brussel op 9 november 2016 een werkgever wegens de discriminatie van een man op grond van diens geslacht nadat de werkgever weigerde de kandidatuur van de man voor een functie als ‘administratief assistente’ in overweging te nemen. 

Lees verder - 22/02/2017 13:31

Reactie van de FOD Sociale Zekerheid naar aanleiding van de stakingsactie van een deel van de medewerkers

Impact van de nieuwe software op de dienstverlening van de FOD Sociale Zekerheid

Meer dan 600.000 Belgen zijn door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid erkend als persoon met een handicap. Met deze erkenning kunnen ze recht hebben op een parkeerkaart, attest of tegemoetkoming. In 2016 behandelde de FOD 123.000 dossiers (nieuwe aanvragen en vragen om herzieningen) op initiatief van de persoon met een handicap. Op 23 januari nam de FOD Sociale Zekerheid een nieuwe software in gebruik om de aanvragen te behandelen.

Lees verder - 21/02/2017 09:10

“Samen tegen vrouwelijke genitale verminking” - Lancering van een Europees leerplatform voor professionals

Brussel, 16 februari 2017 - Donderdag om 11u30 lanceren GAMS België en INTACT, in samenwerking met het netwerk Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, het Europees kennis- en leerplatform UEFGM (United to END FGM), een gratis online platform met praktische informatie en advies voor professionals die beroepsmatig te maken krijgen met vrouwelijke genitale verminking.

Lees verder - 16/02/2017 11:20

Leefloonpopulatie groeide in 2016 aan tot maandelijks 124.748 personen

Brussel, 9 februari 2017. De POD Maatschappelijke Integratie stelt in de eerste 8 maanden van 2016 een stijging met 9,3% van het aantal leefloners vast tegenover dezelfde periode in 2015. Dit komt neer op maandelijks gemiddeld 124.748 rechthebbenden in 2016.

Lees verder - 09/02/2017 10:03

1 op 5 Belgische huishoudens kwetsbaar voor energiearmoede: een analyse van de federale energiemaatregelen

Brussel, 9 februari 2017. Volgens de energiearmoedebarometer van de Koning Boudewijnstichting zijn 1 op 5 Belgische huisgezinnen (21,3%) kwetsbaar voor energiearmoede. De studiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie analyseerde daarom de maatregelen die de federale overheid ter beschikking stelt.

Lees verder - 09/02/2017 07:57

Raad Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen levert bijdrage aan Federaal Actieplan “Gender en Werk” van Staatssecretaris Sleurs

Brussel, 6 december 2016 – De Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen, een adviesorgaan van de federale regering,  schreef een collectief voorstel voor het toekomstige federaal Actieplan “Gender en Werk” van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen. De Raad herinnert aan haar adviezen waarin zij pleit voor het dichten van de loonkloof van vrouwen die gemiddeld 10% minder per uur verdienen dan mannen, voor een globaal beleid  in het voordeel van de  45 % van vrouwen die vaak deeltijds werken omdat vele jobs enkel als deeltijds worden aangeboden en voor een volledige moederschapsbescherming. Een drievoudige bijdrage aan de weg naar een genderneutrale werkvloer!

Lees verder - 06/12/2016 10:12

Selor wint e-gov Award ‘Innovatie’ met ‘Be Badges’, een digitaal platform om talent te delen met de arbeidsmarkt

Brussel, 2 december 2016 – Selor, het selectiebureau van de federale overheid, is met ‘Be Badges’ in de prijzen gevallen tijdens de jaarlijkse e-gov Awards van Agoria. Be Badges werd als meest innovatieve project gelauwerd.  Be Badges is de Belgische vertaling van het internationale concept van ‘Open Badges’ van Mozilla. Deze laatste zet in op ‘life long learning’ en digitaliseert en standaardiseert hierbij het klassieke certificatietraject. Ondertussen sprongen verschillende organisaties op de kar en kent het concept meerdere toepassingen. Eén gedachte blijft echter steeds centraal: als gebruiker krijg je erkenning voor competenties die je verworven hebt en je kan deze inzetten waar en wanneer je wil door middel van je digitale badge. Dat een overheidsdienst als Selor dit innovatieve badgeplatform gratis op de markt brengt, kan als wereldprimeur beschouwd worden. 

Lees verder - 01/12/2016 17:35

Slachtoffers én daders van intrafamiliaal geweld minder gezond

Brussel, 24 november 2016 – Uit onderzoek in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid blijkt dat zowel slachtoffers als daders van intrafamiliaal geweld met ernstige gezondheidsproblemen worstelen. Slachtoffers wenden zich meestal eerst tot hun familie en vrienden op zoek naar hulp. Een kwart van de slachtoffers zoekt echter helemaal geen hulp.

Lees verder - 24/11/2016 13:20

Bescherming van transgender personen tegen geweld en discriminatie nog steeds hard nodig

Brussel, 18 november 2016 – Naar aanleiding van ‘Transgender Remembrance Day’  pleit het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor een betere bescherming van transgender personen. Het Instituut roept in dat kader nogmaals op om de wet betreffende de ‘transseksualiteit’ dringend te herzien. De huidige wet is door de strenge medische voorwaarden immers in strijd met de mensenrechten. Ook inzake de strijd tegen discriminatie is er nog een lange weg af te leggen. Hoewel discriminatie op grond van geslachtsaanpassing, genderidentiteit of genderexpressie verboden is, blijven veel transgenders er in de praktijk mee geconfronteerd worden. Het Instituut heeft daarom een aantal brochures ontwikkeld en formuleert vier aanbevelingen om de rechten van transgender personen beter te beschermen.

Lees verder - 18/11/2016 09:47

Waar worden zwangere collega’s nog in de watten gelegd?

Brussel, 16 november 2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen behandelt regelmatig klachten over discriminatie van zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen die ondanks de beschermende regelgeving, toch hun werk verliezen en omwille van hun zwangerschap de deur worden gewezen. Hoe wijdverbreid is dit probleem en gaat het ook ooit goed? In samenwerking met Vlerick Business School lanceert het Instituut een onderzoek naar de ervaringen van zwangere vrouwen met collega’s, chefs, medewerkers, klanten, leveranciers,… Ook onderneemsters en vrouwen die werk zoeken, worden opgenomen in de studie. Het Instituut lanceert een oproep voor getuigenissen.

Lees verder - 16/11/2016 15:09