Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Non profit

Persuitnodiging internationale conferentie “Achtervolgt partnergeweld je op het werk?”

EMBARGO TOT 22 SEPTEMBER 2017, 11u
Persuitnodiging
“Achtervolgt partnergeweld je op het werk?”
Internationale conferentie
Vrijdag 22 september 2017

 

Vrijdag 22 september stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen  tijdens een internationale conferentie de resultaten voor van de Belgische enquête “Achtervolgt partnergeweld je op het werk”.

Lees verder - 11/09/2017 11:20

"De gezinnen in het centrum van de belangstelling in 2016!": het activiteitenverslag van FAMIFED in beelden ...

2016 stond bij FAMIFED, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, in het teken van het betaalcircuit van de Belgische kinderbijslag (6,36 miljard euro) beheren, kinderbijslag aan meer dan 1.623.413 gezinnen betalen, 65 miljoen elektronische gegevensuitwisselingen en 1.068 medewerkers, waarvan bijna 51% dossierbeheerders. Terugblik op een jaar waarvan elke dag de gezinnen centraal stonden.

Lees verder - 22/08/2017 10:15

Eerste 2 maanden van 2017 telden gemiddeld 139.412 leefloners

Brussel, 14 juli 2017 Naar goede gewoonte publiceert de POD Maatschappelijke Integratie 4 keer per jaar een stand van zaken over de evolutie van het aantal leefloners. In deze editie gaat de studiedienst dieper in op de impact van de vluchtelingencrisis voor de OCMW’s.

Lees verder - 14/07/2017 08:10

Sociaaleconomische kloof tussen hoogopgeleiden en rest van de bevolking groeit – Armoederisico stijgt voor bevolking op actieve leeftijd

Uit de jaarlijkse analyse van de Europese sociale indicatoren door de FOD Sociale Zekerheid blijkt dat de globale sociale situatie in België de afgelopen jaren eerder stabiel is gebleven. Het algemene armoederisico voor de totale bevolking blijft in de nieuwe EU-SILC 2016 cijfers op ongeveer hetzelfde niveau (15,5%). Ook de inkomensniveaus en inkomensongelijkheid bleven stabiel.

Toch tekent zich onder deze algemene trend een steeds groter wordende kloof af tussen hoogopgeleiden en de rest van de bevolking.

Lees verder - 29/06/2017 14:19

Loonkloof in België: een stand van zaken

Brussel, 27.06.2017 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben, in samenwerking met de  Algemene Directie Statistiek en het Federaal Planbureau, het rapport 2017 over de loonkloof opgesteld. Op basis van de uurlonen bedraagt de loonkloof in België 7,6%, tegenover 8% vorig jaar. Op jaarbasis is de daling nog kleiner, 20,6% tegenover 20,9%. Het verschil tussen de resultaten op uur- en jaarbasis kan verklaard worden door het effect van deeltijds werk. 

Lees verder - 27/06/2017 10:42

UITNODIGING Internationale conferentie over sociale bescherming en werkgelegenheid SOCIEUX+

UITNODIGING
INTERNATIONALE CONFERENTIE OVER SOCIALE BESCHERMING EN WERKGELEGENHEID

Dinsdag 30 mei 2017 van 09.00u tot 17.00u
FOD Sociale Zekerheid - Pachecolaan 13  1000 Brussel – Zaal Pacheco

“SOCIEUX + Facilitating expertise on social protection, labour and employment - A boost for sustainable development. ”

 

Op 30 mei organiseert SOCIEUX+ (Expertisecentrum van de EU voor sociale bescherming en werkgelegenheid) samen met de FOD Sociale Zekerheid een conferentie over internationale samenwerking in de sociale bescherming. Het is tevens het lanceringsevenement van SOCIEUX+, een Europese projectgroep die is gehuisvest bij de FOD Sociale Zekerheid.  Zowel experten, journalisten als andere geïnteresseerden zijn welkom.

Lees verder - 16/05/2017 08:40

Wat zijn de ervaringen van transgenders in België?

Brussel, 4 mei 2017 – In samenwerking met het Transgender Infopunt lanceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een grote online-enquête op www.transgenderinbelgium.be. Het onderzoek richt zich tot iedereen die gendervariant, gender non-binair, genderfluïde, transgender of transseksueel is, of die aan travestie doet, in België woont en 16 jaar of ouder is. De vragen gaan over een brede reeks onderwerpen: ervaringen op het werk, met familie en vrienden, de gezondheidszorg, over welbevinden, je plaats vinden in de samenleving, discriminatie ervaren, gesteund worden, enz. Het Instituut roept alle transgender personen op om deel te nemen aan het onderzoek en op die manier het toekomstige beleid mee te inspireren.

Lees verder - 03/05/2017 14:34

Achtervolgt partnergeweld je op het werk?

Brussel, 2 mei 2017 – Partnergeweld is een belangrijk maatschappelijk probleem en wie het meemaakt, ondervindt hiervan ook gevolgen op het werk. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil graag meer te weten komen over de impact van partnergeweld op de werkomgeving. In samenwerking met de drie Belgische vakbonden, ACV, ABVV en ACLVB, lanceert het Instituut daarom een enquête over de ervaringen van werknemers met partnergeweld.

Lees verder - 28/04/2017 14:58