Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Non profit

Mama’s risicogroep voor discriminatie op het werk

Brussel, 16/11/2017 – In het kader van de lancering van zijn recente campagne ‘Mama blijft aan boord’, onthult het Instituut de resultaten van zijn nieuwe studie ‘Zwangerschap en moederschap op het werk. De ervaringen van sollicitanten, werkneemsters en zelfstandige onderneemsters in België’. De resultaten zijn verontrustend: drie op de vier werkneemsters werden geconfronteerd met ten minste één vorm van discriminatie, benadeling en spanningen op het werk op basis van hun zwangerschap of moederschap. Deze resultaten bevestigen de bevindingen van het Instituut op basis van de meldingen die zijn juridische dienst ontvangt via het nummer 0800/12 800 en de website, namelijk dat vrouwen in alle stadia van het tewerkstellingsproces het risico lopen op basis van hun (mogelijke) zwangerschap en/of moederschap gediscrimineerd te worden.

Lees verder - 16/11/2017 10:06

De toekomst van onze pensioenen vanuit genderperspectief

Brussel 9 november 2017 - Deze dagen is er een algemene herziening van alle pensioenregels aan de gang, alle sociale statuten inbegrepen. Om die reden wenst de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen tijdens een studiedag het punt te maken over de stand van zaken van de dossiers die momenteel in behandeling zijn en ook over de dossiers  waarover reeds een beslissing werd genomen. De Raad wenst een gezamenlijke gedachtewisseling op gang te brengen samen met de betrokken gesprekspartners en de vertegenwoordigers van het middenveld die ook vragende partij zijn.

Lees verder - 09/11/2017 11:16

7 op 10 leefloners stromen uit naar werk of een andere vorm van sociale uitkering

Brussel, 8 november 2017. 86.305 leefloners werden gedurende een periode van 4 jaar door de POD Maatschappelijke Integratie opgevolgd om na te gaan of deze groep er duurzaam op vooruit gaat of dat men zich na verloop van tijd terug bij het OCMW aanmeldt.

Lees verder - 07/11/2017 19:46

Persuitnodiging: studiedag ‘De toekomst van onze pensioenen – Genderanalyse’

Graag nodigt de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen u uit op zijn studiedag ‘De toekomst van onze pensioenen – Genderanalyse’ die plaatsvindt op 9 november 2017.

Lees verder - 06/11/2017 16:16

UITNODIGING - Persvoorstelling trimestrieel statistisch rapport en de recentste evolutie van het aantal leefloners

De POD Maatschappelijke Integratie organiseert op woensdag 8 november 2017 om 10u30 een persconferentie om de evolutie van het aantal leefloners voor te stellen samen met de resultaten van een focusnota getiteld : “De Springplank : Hebben de activerings- en andere maatregelen van het OCMW zin of keren rechthebbenden op het leefloon terug naar het OCMW?”.

Lees verder - 05/11/2017 17:16

Regie der Gebouwen stelt activiteitenverslag 2016 voor

Grote projecten, initiatieven voor efficiënter vastgoedbeheer en interne veranderingsprocessen

BRUSSEL - In haar activiteitenverslag 2016 geeft de Regie der Gebouwen een overzicht van een aantal grote realisaties van haar werkingsjaar 2016, zoals het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, het complex van de federale politie in Hasselt en het nieuwe financiecentrum in Nijvel. Het activiteitenverslag besteedt daarnaast aandacht aan de initiatieven die de Regie der Gebouwen nam voor een efficiënter vastgoedbeheer en aan interne veranderingsprocessen.

Ontdek het volledige activiteitenverslag 2016 op de nieuwe website van de Regie der Gebouwen.
 

Lees verder - 19/10/2017 16:01

Zwangerschap en moederschap, een rem op de carrière

Brussel, 23/10/2017 – Volgens een binnenkort te verschijnen studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werden 3 van de 4 werkende vrouwen geconfronteerd met minstens één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke behandeling en spanningen op het werk op basis van hun zwangerschap of moederschap. 22% van de zwangere werkneemsters kreeg te maken met directe discriminatie en 69% met indirecte discriminatie. Zwangerschaps- en moederschapsgerelateerde discriminaties zijn een groot maatschappelijk probleem voor Belgische werkende vrouwen. Daarom lanceert het Instituut een nieuwe sensibiliseringscampagne, ‘Mama blijft aan boord’.

Lees verder - 19/10/2017 15:33

PERSUITNODIGING - Lancering European Disability Card in België 19 oktober 2017

Donderdag 19 oktober 2017 van 9.30 uur tot 10 uur, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België – Museumplein (1000 Brussel).
“Lancering European Disability Card in België: Personen met een handicap kunnen voortaan gemakkelijker korting of andere voordelen krijgen voor cultuur, sport en vrijetijd”

Lees verder - 17/10/2017 12:36

Uitnodiging: Persvoorstelling Jaarboek Armoede 2017 “Sociale grondrechten : van symbool naar hefboom in armoedebestrijding ?”

Op woensdag 11 oktober stellen Zuhal Demir (Staatssecretaris voor Armoedebestrijding) en Julien Van Geertsom (Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie) het Jaarboek Armoede 2017 voor. Omdat de concrete realisatie van onze sociale grondrechten een element van debat blijft, hebben de auteurs dat gegeven als rode draad doorheen het jaarboek genomen.

Lees verder - 05/10/2017 10:31