Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Non profit

Persuitnodiging: studiedag ‘De toekomst van onze pensioenen – Genderanalyse’

Graag nodigt de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen u uit op zijn studiedag ‘De toekomst van onze pensioenen – Genderanalyse’ die plaatsvindt op 9 november 2017.

Lees verder - 06/11/2017 16:16

UITNODIGING - Persvoorstelling trimestrieel statistisch rapport en de recentste evolutie van het aantal leefloners

De POD Maatschappelijke Integratie organiseert op woensdag 8 november 2017 om 10u30 een persconferentie om de evolutie van het aantal leefloners voor te stellen samen met de resultaten van een focusnota getiteld : “De Springplank : Hebben de activerings- en andere maatregelen van het OCMW zin of keren rechthebbenden op het leefloon terug naar het OCMW?”.

Lees verder - 05/11/2017 17:16

Regie der Gebouwen stelt activiteitenverslag 2016 voor

Grote projecten, initiatieven voor efficiënter vastgoedbeheer en interne veranderingsprocessen

BRUSSEL - In haar activiteitenverslag 2016 geeft de Regie der Gebouwen een overzicht van een aantal grote realisaties van haar werkingsjaar 2016, zoals het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, het complex van de federale politie in Hasselt en het nieuwe financiecentrum in Nijvel. Het activiteitenverslag besteedt daarnaast aandacht aan de initiatieven die de Regie der Gebouwen nam voor een efficiënter vastgoedbeheer en aan interne veranderingsprocessen.

Ontdek het volledige activiteitenverslag 2016 op de nieuwe website van de Regie der Gebouwen.
 

Lees verder - 19/10/2017 16:01

Zwangerschap en moederschap, een rem op de carrière

Brussel, 23/10/2017 – Volgens een binnenkort te verschijnen studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werden 3 van de 4 werkende vrouwen geconfronteerd met minstens één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke behandeling en spanningen op het werk op basis van hun zwangerschap of moederschap. 22% van de zwangere werkneemsters kreeg te maken met directe discriminatie en 69% met indirecte discriminatie. Zwangerschaps- en moederschapsgerelateerde discriminaties zijn een groot maatschappelijk probleem voor Belgische werkende vrouwen. Daarom lanceert het Instituut een nieuwe sensibiliseringscampagne, ‘Mama blijft aan boord’.

Lees verder - 19/10/2017 15:33

PERSUITNODIGING - Lancering European Disability Card in België 19 oktober 2017

Donderdag 19 oktober 2017 van 9.30 uur tot 10 uur, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België – Museumplein (1000 Brussel).
“Lancering European Disability Card in België: Personen met een handicap kunnen voortaan gemakkelijker korting of andere voordelen krijgen voor cultuur, sport en vrijetijd”

Lees verder - 17/10/2017 12:36

Uitnodiging: Persvoorstelling Jaarboek Armoede 2017 “Sociale grondrechten : van symbool naar hefboom in armoedebestrijding ?”

Op woensdag 11 oktober stellen Zuhal Demir (Staatssecretaris voor Armoedebestrijding) en Julien Van Geertsom (Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie) het Jaarboek Armoede 2017 voor. Omdat de concrete realisatie van onze sociale grondrechten een element van debat blijft, hebben de auteurs dat gegeven als rode draad doorheen het jaarboek genomen.

Lees verder - 05/10/2017 10:31

De Europese Commissie stelt meer tijd voor ouders en mantelzorgers voor en een betere betaling. Een stimulans voor mannen om meer zorgtaken op te nemen.

De Raad vindt het voorstel van Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven een positief initiatief van de Europese Commissie. Het beantwoordt aan de vele moeilijkheden die werknemers, werkneemsters, vaders, moeders en meeouders en mantelzorgers vandaag ondervinden om werk en gezin te combineren.

Lees verder - 05/10/2017 09:42

Partnergeweld niet enkel een privéprobleem

Brussel, 22 september 2017 – Vandaag stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de resultaten van de enquête ‘Achtervolgt partnergeweld je op het werk?’ voor. Uit een bevraging van ongeveer 2000 Belgische werknemers, blijkt dat partnergeweld wel degelijk een impact heeft op het functioneren van een slachtoffer en diens collega’s. 72,9% van de slachtoffers stelde dat het geweld een impact had op hun werk. Bij 7,8% kwam de (ex-)partner zelfs op de werkvloer. De cijfers bevestigen dat partnergeweld niet enkel een privéprobleem is en dat elke werkgever kan geconfronteerd worden met de gevolgen van partnergeweld. De werkomgeving zou dan ook een rol kunnen spelen in de strijd tegen partnergeweld.

Lees verder - 22/09/2017 08:55

Persuitnodiging internationale conferentie “Achtervolgt partnergeweld je op het werk?”

EMBARGO TOT 22 SEPTEMBER 2017, 11u
Persuitnodiging
“Achtervolgt partnergeweld je op het werk?”
Internationale conferentie
Vrijdag 22 september 2017

 

Vrijdag 22 september stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen  tijdens een internationale conferentie de resultaten voor van de Belgische enquête “Achtervolgt partnergeweld je op het werk”.

Lees verder - 11/09/2017 11:20