Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Non profit

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen legt klacht neer tegen Sharia4Belgium

Brussel, 10.08.2012 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is van oordeel dat de uitlatingen van de woordvoerder van Sharia4Belgium op 03.08.2012, aanzetten tot discriminatie, haat, geweld en segregatie jegens een groep, namelijk vrouwen. Omwille van deze redenen legt het Instituut klacht neer tegen de woordvoerder van Sharia4Belgium op grond van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en in het bijzonder artikel 27, dat uitlatingen die aanzetten tot haat, discriminatie of geweld omwille van het geslacht strafbaar stelt.

Lees verder - 09/08/2012 15:28

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen onderzoekt de uitlatingen van Sharia4Belgium

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen veroordeelt de seksistische, beledigende en krasse uitlatingen van de woordvoerder van Sharia4Belgium over de maakster van de reportage “Femmes de la rue” en over vrouwen in het algemeen.

Lees verder - 03/08/2012 17:15

Lancering van het federale plan gender mainstreaming

 Niet minder dan 40 beleidsaspecten zullen de genderdimensie integreren om bepaalde ongelijkheden tussen en vrouwen te vermijden of bij te sturen

Brussel, 6 juli 2012 - De vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, verheugt zich, met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, over het federale plan gender mainstreaming dat op 6 juli op de agenda van de Ministerraad staat.

Lees verder - 06/07/2012 15:35

In NAAM van de gelijkheid van mannen en vrouwen

Brussel, 13.06.2012 - Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen beveelt aan om het Burgerlijk Wetboek aan te passen opdat de namen van beide ouders aan hun kinderen worden doorgegeven om zo een echte gelijkheid tussen vrouwen en mannen te waarborgen.

Lees verder - 12/06/2012 18:02

Het Hof van Cassatie stelt het eermisdrijf en het geslacht van het slachtoffer als verzwarende omstandigheid niet in vraag

Brussel, 25/04/2012. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen neemt akte van de beslissing van het Hof van Cassatie tot het verbreken van het arrest van het hof van assisen van de provincie Henegouwen van december 2011 aangaande de moeder en de vader van Sadia Sheikh.
De motieven voor deze verbreking hebben geen betrekking op de begrippen eremoord en gedwongen huwelijk, die in het Belgische strafrecht specifiek bestraft worden door middel van de verzwarende omstandigheid van het discriminerend motief.

Lees verder - 26/04/2012 10:45

De economische crisis doet de loonkloof dalen

Brussel, 23 maart 2012 – Vandaag stelde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de bemoedigende maar niettemin nog steeds problematische cijfers en tendensen voor van de loonkloof in België in 2012 in aanwezigheid van de ministers van Werk en Gelijke Kansen.

Lees verder - 22/03/2012 17:48

Persuitnodiging - Persconferentie "De loonkloof in België in 2012 en de impact van de economische crisis"

Persuitnodiging
Persconferentie "De loonkloof in België in 2012 en de impact van de economische crisis"
Vrijdag 23 maart 2012 om 12u30
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft het genoegen u uit te nodigen op zijn persconferentie over de loonkloof tussen vrouwen en mannen in België in 2012 op vrijdag 23 maart om 12u30 bij de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11 te 1060 Brussel (Auditorium – 6de verdieping), in aanwezigheid van Vice-eerste Minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen mevrouw Joëlle Milquet en minister van Werk mevrouw Monica De Coninck.
 
Lees verder - 21/03/2012 11:14

Vrouwen en Mannen in België: gelijk in 2012?

Brussel, 21 februari 2012 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft de tweede editie voorgesteld van de publicatie “Vrouwen en mannen in België: Genderstatistieken en genderindicatoren”. Deze brochure heeft tot doel om de objectieve verschillen tussen vrouwen en mannen bloot te leggen.

Lees verder - 21/02/2012 13:52

Persuitnodiging : Persconferentie "Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en genderindicatoren."

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nodigt u graag uit op zijn persconferentie "Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en genderindicatoren"

21 februari 2012

Lees verder - 14/02/2012 17:20