Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Non profit

Eermisdrijf en gedwongen huwelijk, geweld en discriminaties tegen vrouwen

Brussel, 11/04/2013 – Einde van een gerechtelijke procedure die de start vormt van de rechtspraak aangaande de begrippen eermisdrijf en gedwongen huwelijk, die in het Belgische strafrecht specifiek worden bestraft door middel van de verzwarende omstandigheid van het discriminerend motief op grond van het geslacht.

Lees verder - 11/04/2013 11:11

Een nieuw instrument in de strijd tegen de loonkloof

Brussel, 27 maart 2013 – Vandaag lanceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een nieuwe website, www.loonkloof.be , waarop de officiële cijfers en tendensen van de loonkloof in België te vinden zijn. De website biedt extra informatie over de loonkloof voor studenten, journalisten, onderzoekers, werkgevers, kortom voor wie op zoek is naar informatie over de loonkloof, of het wegwerken ervan. Jaarlijks worden de nieuwe cijfers aangevuld, zodat een echt evolutief platform gecreëerd wordt.
Vragen over de loonkloof? Eén adres: www.loonkloof.be

Lees verder - 26/03/2013 15:37

Kinderarmoede en alleenstaande ouders centraal bij 5de Federale prijs armoedebestrijding

BRUSSEL, 20/03/2013.- Maggie De Block, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, reikt in mei 2013 voor de vijfde maal de Federale Prijs Armoedebestrijding uit.

Lees verder - 20/03/2013 09:57

Het beroepsgeheim doorbreken om nee te zeggen tegen geweld

Brussel, 1/03/2013 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd dat op 1 maart 2013 het artikel 458bis van de Strafwet van kracht wordt. Dit artikel staat met name artsen, psychologen en maatschappelijk assistenten toe om in bepaalde omstandigheden het beroepsgeheim te doorbreken.

Lees verder - 01/03/2013 15:23

Pensioendiensten verdubbelen inspanningen om armoederisico bij gepensioneerden terug te dringen

Minister van Pensioenen Alexander De Croo en Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block gaan de pensioendiensten vragen hun inspanningen te verdubbelen zodat mensen die recht hebben op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) dat supplement ook effectief krijgen. De Croo en De Block willen zo het armoederisico bij ouderen verminderen. Ze deden die toezegging vandaag tijdens een ontmoeting met welzijnsorganisatie Welzijnszorg.

Lees verder - 25/01/2013 09:29

Sadia is wel degelijk vermoord door haar familie omdat zij een vrouw was

Brussel, 20/12/12 – De ouders van Sadia zijn zonet door het Hof van Assisen van de provincie Namen als (mede)daders schuldig bevonden aan de moord met voorbedachte rade op hun dochter, en dit met de verzwarende omstandigheid van discriminatie op grond van geslacht. De vader van Sadia, Tariq Sheikh, is als (mede)dader tevens schuldig bevonden aan poging tot gedwongen huwelijk van zijn dochter.

Lees verder - 20/12/2012 02:03

Armoederisico bij personen met een handicap opvallend hoog

Maar liefst 39% van de personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen, leven onder de Europese armoedegrens. Dat is de opvallende conclusie van het Handilab-onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven, uitgevoerd op vraag van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid en de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.

Lees verder - 06/12/2012 10:26

Sadia Sheikh: de ouders opnieuw voor de rechter

Brussel, 2 december 2012 – Het Instituut blijft burgerlijke partij op het proces tegen de ouders van Sadia Sheikh dat van start gaat voor het hof van assisen van Namen.

Lees verder - 02/12/2012 18:40

Mannen durven neen zeggen tegen geweld op vrouwen!

Brussel, 21 november 2012. Een paar dagen voor 25 november, de internationale dag tegen het geweld tegen vrouwen, hebben 6 bekende mannen gehoor gegeven aan de oproep van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in een choquerende en bijtende videoboodschap, waarin ze neen durven zeggen tegen geweld op vrouwen.

Lees verder - 20/11/2012 17:15

Activiteitenverslag 2011 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Brussel, 13.11.2012 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceert zijn activiteitenverslag 2011. Het nodigt uit tot een andere kijk op de discriminerende en onegalitaire praktijken en gedragingen die blijven voortbestaan in onze maatschappij om zo een bewustwording en gedragsverandering op gang te brengen.

Lees verder - 12/11/2012 11:07