Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Non profit

Ervaringsdeskundigen in de armoede en de sociale uitsluiting helpen om overheidsdiensten te moderniseren

Brussel, 16 oktober  2015.  Ter gelegenheid van de internationale dag van de strijd tegen armoede op 17 oktober vestigt de POD Maatschappelijke Integratie de aandacht op het project 'Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting'. Dit project wenst een schakel tussen mensen in armoede en de federale overheidsdiensten te creëren. De experten zijn sleutelfiguren in de strijd tegen de armoede.

Lees verder - 16/10/2015 15:33

Verslag van een afwisselend jaar op vlak van sociale bescherming

 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid stelt zijn jaarverslag 2014 voor. Het geeft een overzicht van de opmerkelijke cijfers van het jaar, maar ook uitleg over de inhoudelijke activiteiten van de FOD op allerlei gebieden.

Lees verder - 09/07/2015 11:12

België iets meer dan halfweg op de weg naar gelijkheid van vrouwen en mannen

Brussel, 25 juni 2015 – Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) stelt vandaag in Brussel de eerste update van zijn Gender Equality Index voor, een index die meet in welke mate Europese lidstaten gendergelijkheid benaderen. België staat in de Gender Equality Index 2015 op de vijfde plaats en is daarmee een plaats gestegen in vergelijking met 2013.

Lees verder - 25/06/2015 12:59

Werkneemster wint rechtszaak na ontslag wegens zwangerschap

Brussel, 23 juni 2015 – Op 22 mei 2015 veroordeelde de arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi een werkgever wegens directe discriminatie op grond van geslacht omwille van het ontslag van een werkneemster die arbeidsongeschikt was geworden door complicaties bij een poging om zwanger te worden. Het Instituut en het slachtoffer trokken samen naar de rechtbank.

Lees verder - 22/06/2015 14:42

Een handleiding over gedwongen huwelijken voor dienstverleners

Brussel, 16.06.2015 – De zomer is een risicoperiode voor jongeren die te maken krijgen met gedwongen huwelijken. Met de grote vakantie in zicht verspreidt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, in samenwerking met verschillende partners, een handleiding over gedwongen huwelijken bestemd voor dienstverleners. De bedoeling ervan is om hen toe te laten om potentiële of daadwerkelijke slachtoffers van een gedwongen huwelijk beter te herkennen en hen te helpen om op deze situaties te reageren.

Lees verder - 15/06/2015 14:49

Samen voor elkaar! 70 jaar sociale zekerheid in België: dat moet gevierd worden

Op 28 december 1944 ontstond in België het socialezekerheidsstelsel zoals wij het vandaag kennen. 70 jaar sociale zekerheid in België: lang of kort, het is in ieder geval de gelegenheid om dit te vieren met een campagne die het woord aan de burger geeft.

Lees verder - 08/06/2015 10:35