Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Non profit

Vrouwen blijven de grootste slachtoffers van discriminatie

Brussel, 3 mei 2016 ––  Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen analyseerde de meldingen die het in 2015 ontving en stelt vast dat vrouwen, ondanks het principe van gelijke rechten en het feit dat vrouwen de meerderheid van de bevolking uitmaken, de grootste slachtoffers van discriminatie en ongelijkheid blijven. Het Instituut ontvangt het meeste meldingen over werkgerelateerde discriminatie. De gevolgen van discriminatie in dit domein zijn groot voor vrouwen, het schaadt immers hun economische positie. 

Lees verder - 02/05/2016 16:25

Einde van gemengd waterpolo: een discriminatie?

Brussel, 20.04.2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een dertigtal klachten ontvangen na de beslissing van de Koninklijke Belgische Zwembond om te stoppen met  gemengde waterpoloteams. Het gevolg van die beslissing is dat meisjes tussen 12 en 17 jaar niet meer kunnen deelnemen aan waterpolowedstrijden. De klagers, voor het merendeel ouders, stellen dat meisjes hierdoor gediscrimineerd worden.

Lees verder - 20/04/2016 13:38

De federale Ombudsman presenteert zijn jaarverslag 2015

Deze morgen hebben de federale Ombudsmannen Catherine De Bruecker en Guido Herman hun jaarverslag 2015 voorgesteld aan het Parlement. Twee problemen kregen hun bijzondere aandacht:

- de bescherming van de noden van gevangenen en het verzekeren van de veiligheid tijdens een staking (aanbeveling aan het Parlement)

- de fiscale regelgeving met betrekking tot kinderen ten laste is niet langer aangepast aan de nieuwe samenlevingsvormen (systemisch onderzoek)

Lees verder - 18/04/2016 16:52

Uitnodiging pers : de federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag voor op 18 april 2016

Catherine De Bruecker en Guido Herman stellen op maandag 18 april 2016 hun jaarverslag 2015 voor, in aanwezigheid van de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Lees verder - 11/04/2016 12:00

Vaker solliciteren via Facebook: + 135 % in 2015

Brussel, 22 februari 2016 – Selectiebureau Selor maakt zijn resultaten voor 2015 bekend. Daarbij springen een aantal opvallende cijfers en tendensen in het oog. Zo ontvangt Selor steeds meer sollicitaties via facebook, namelijk + 135 % in 2015.

Lees verder - 22/02/2016 14:07

Een eerste balans van de toepassing van de genderquotawet in de bestuursraden van ondernemingen

Brussel, 25 januari 2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen maakt een eerste balans op van de toepassing van de wet van 28 juli 2011 over de aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden van beursgenoteerde ondernemingen, economische overheidsbedrijven en de Nationale Loterij. Een onderzoek toont aan dat het percentage vrouwen in de bestuursraden van de onderzochte bedrijven op 6 jaar verdubbeld is: van 8,2% in 2008 naar 12,7% in 2012 en 16,6% in 2014.

Lees verder - 24/01/2016 19:01

Overwinning voor de gelijkheid: geen vetorecht meer voor vaders

Brussel, 14.01.2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd over het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2016. Het Hof erkent het discriminerende karakter van het artikel van de wet over de naamsoverdracht waarin vaders een vetorecht wordt toegekend in geval van onenigheid tussen de ouders over de familienaam van hun kind.

Lees verder - 14/01/2016 16:21

De pensioenhervorming: de genderdimensie van de zware beroepen

Brussel,  08 januari 2016 – De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en vrouwen wil in zijn advies nr. 149 over het gender van de zware beroepen in het kader van de pensioenhervorming de aandacht van de regering en de sociale partners vestigen op de noodzaak om rekening te houden met de genderdimensie in de zwaartefactoren van het werk.  Deze denkoefening komt op een logisch moment nu de sociale partners overleggen over “objectieve criteria die zullen gebruikt worden om een herzienbare lijst van zware beroepen op te stellen, zowel voor de privé als voor de overheidssector”, zoals gevraagd door de minister van Pensioenen in zijn beleidsnota van november 2014.

Lees verder - 08/01/2016 10:50

De gelijkheid van vrouwen en mannen is nog lang niet verworven in België

Brussel, 8 december 2015 – Aan de vooravond van de Internationale Dag van de Mensenrechten publiceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn jaarverslag 2014. In het licht van de klachten die zijn juridische dienst ontving wil het de vele en voortdurende discriminaties op grond van het geslacht aan de kaak stellen. Vooral vrouwen zijn er het slachtoffer van, in het bijzonder in het domein van het werk.

Lees verder - 07/12/2015 15:10