Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Non profit

Uitnodiging pers : de federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag voor op 18 april 2016

Catherine De Bruecker en Guido Herman stellen op maandag 18 april 2016 hun jaarverslag 2015 voor, in aanwezigheid van de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Lees verder - 11/04/2016 12:00

Vaker solliciteren via Facebook: + 135 % in 2015

Brussel, 22 februari 2016 – Selectiebureau Selor maakt zijn resultaten voor 2015 bekend. Daarbij springen een aantal opvallende cijfers en tendensen in het oog. Zo ontvangt Selor steeds meer sollicitaties via facebook, namelijk + 135 % in 2015.

Lees verder - 22/02/2016 14:07

Een eerste balans van de toepassing van de genderquotawet in de bestuursraden van ondernemingen

Brussel, 25 januari 2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen maakt een eerste balans op van de toepassing van de wet van 28 juli 2011 over de aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden van beursgenoteerde ondernemingen, economische overheidsbedrijven en de Nationale Loterij. Een onderzoek toont aan dat het percentage vrouwen in de bestuursraden van de onderzochte bedrijven op 6 jaar verdubbeld is: van 8,2% in 2008 naar 12,7% in 2012 en 16,6% in 2014.

Lees verder - 24/01/2016 19:01

Overwinning voor de gelijkheid: geen vetorecht meer voor vaders

Brussel, 14.01.2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd over het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2016. Het Hof erkent het discriminerende karakter van het artikel van de wet over de naamsoverdracht waarin vaders een vetorecht wordt toegekend in geval van onenigheid tussen de ouders over de familienaam van hun kind.

Lees verder - 14/01/2016 16:21

De pensioenhervorming: de genderdimensie van de zware beroepen

Brussel,  08 januari 2016 – De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en vrouwen wil in zijn advies nr. 149 over het gender van de zware beroepen in het kader van de pensioenhervorming de aandacht van de regering en de sociale partners vestigen op de noodzaak om rekening te houden met de genderdimensie in de zwaartefactoren van het werk.  Deze denkoefening komt op een logisch moment nu de sociale partners overleggen over “objectieve criteria die zullen gebruikt worden om een herzienbare lijst van zware beroepen op te stellen, zowel voor de privé als voor de overheidssector”, zoals gevraagd door de minister van Pensioenen in zijn beleidsnota van november 2014.

Lees verder - 08/01/2016 10:50

De gelijkheid van vrouwen en mannen is nog lang niet verworven in België

Brussel, 8 december 2015 – Aan de vooravond van de Internationale Dag van de Mensenrechten publiceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn jaarverslag 2014. In het licht van de klachten die zijn juridische dienst ontving wil het de vele en voortdurende discriminaties op grond van het geslacht aan de kaak stellen. Vooral vrouwen zijn er het slachtoffer van, in het bijzonder in het domein van het werk.

Lees verder - 07/12/2015 15:10

Denk voor je doet!

 

Brussel, 24 november 2015  – Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25 november lanceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de campagne ‘Denk voor je doet’. De campagne richt zich in de eerste plaats tot jonge mannen tussen 18 en 25 jaar. Voor de campagne werden drie online video’s ontwikkeld, die respectievelijk fysiek, verbaal en seksueel geweld op vrouwen aankaarten.

 

Cijfers

Lees verder - 22/11/2015 21:37

Moederschapsbescherming voor werkneemsters na een miskraam

Brussel, 10.11. 2015 –De bevalling van een levenloos kind vóór de 181ste dag na de bevruchting wordt momenteel beschouwd als een miskraam, daarna is er sprake van een doodgeboorte. De Kamer van Volksvertegenwoordigers onderzoekt verschillende voorstellen over de inkorting van de minimale zwangerschapsduur van een doodgeboorte. Gezien de ernstige gevolgen van een miskraam voor de sociale bescherming van de betrokken vrouwen, vraagt De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen om de bestaande bepalingen betreffende moederschapsbescherming uit te breiden.

Lees verder - 09/11/2015 09:08

Recente cijfers bevestigen 2 grote trends: groeiende kloof onder actieve bevolking en een verdere daling van het armoederisico onder ouderen

Recente cijfers bevestigen 2 grote trends: groeiende kloof onder actieve bevolking en een verdere daling van het armoederisico onder ouderen


Nieuwe cijfers over de sociale situatie in België bevestigen dat het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden in België groter wordt. Vooral bij laaggeschoolden tussen 18 en 64 jaar verslechtert de werkzaamheidsgraad, het armoederisico en de materiële deprivatie (het zich al dan niet kunnen veroorloven van zaken die essentieel zijn om fatsoenlijk te leven in Europa). Bij ouderen daarentegen blijft het armoederisico verder dalen.

Lees verder - 03/11/2015 09:42