Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

House

Zelfstandigen: duur van de periode van niet-vergoedbare ongeschiktheid wordt ingekort

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de duur wijzigt van de periode van niet-vergoedbare ongeschiktheid voor zelfstandigen.

Lees verder - 19/10/2017 14:02