Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Finance

Belgische douane onderzoekt nieuwe technologieën voor maximale scanning in Antwerpse haven

De hoeveelheid cocaïne die jaarlijks door de douane in de Antwerpse haven in beslag genomen wordt, is nagenoeg vertienvoudigd op 5 jaar tijd: van 4,7 ton in 2013 tot 41,2 ton in 2017. Deze tendens zet zich ook in 2018 voort: tot november 2018 werd reeds 38,6 ton cocaïne in beslag genomen.

Om deze onrustwekkende trend te stoppen zal de douane, als één van de partners in het Stroomplan via een maximale scanning bijdragen tot het terugdringen van de in- en doorvoer van cocaïne via de Antwerpse haven.

Lees verder - 14/11/2018 17:26

Toestand van de federale staatsschuld per eind oktober 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand oktober 2018 is de schuld van de federale Staat met 3,358 miljard euro afgenomen, tot 392,471 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) verminderde de schuld met 1,645 miljard euro, en evolueerde zo tot 380,625 miljard euro per eind oktober 2018.

Lees verder - 13/11/2018 09:56

OLO-aanbesteding van 19/11/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 4 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 19 november 2018 :

Lees verder - 12/11/2018 15:44

Tijdelijke opschorting Staatsbon-uitgiften op 4 december 2018

Tijdelijke opschorting Staatsbon-uitgiften op 4 december 2018

Lees verder - 12/11/2018 15:11

Douanelabo in Vilvoorde ingehuldigd

Vandaag werd in aanwezigheid van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, en Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude, het nieuwe douanelabo in Vilvoorde officieel ingehuldigd.

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt is blij met het nieuwe labo: " De nieuwe apparatuur laat toe om niet alleen een groter aantal controles automatisch te verwerken maar ook om nieuwe trends op het vlak van illegale of frauduleuze producten op te sporen."

Lees verder - 09/11/2018 11:49

Inhuldiging van het laboratorium Douane en Accijnzen van de FOD Financiën

Op dinsdag 13 november 2018 huldigen Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen en Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude het laboratorium Douane en Accijnzen van de FOD Financiën in Vilvoorde in. 

Lees verder - 07/11/2018 17:13

Persuitnodiging : de eerste Berg van Barmhartigheid van België viert zijn vierhonderdste verjaardag met een herdenkingsmunt van 2,5 €.

De Koninklijke Munt van België en de Berg van Barmhartigheid nodigen u graag uit op de officiële voorstelling van de nieuwe Belgische herdenkingsmunt van 2,5 € ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaardag van de eerste Berg van Barmhartigheid van België.

Lees verder - 06/11/2018 14:48

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 06/11/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,590 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312761332 - 13/12/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,085
Gew. gemid. rendement : -0,569 %
Bid-to-cover ratio : 1,83

ISIN Code : BE0312763353 - 07/03/2019
Opgenomen (EUR miljard): 0,805
Gew. gemid. rendement : -0,670 %
Bid-to-cover ratio : 3,34

ISIN Code : BE0312767396 - 07/11/2019
Opgenomen (EUR miljard): 1,700
Gew. gemid. rendement : -0,589 %
Bid-to-cover ratio : 2,28

Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 06/11/2018 11:45

Aanvraag en levering van een kadastraal uittreksel kan voortaan online

Vanaf 1 november 2018 kan een kadastraal uittreksel aanvragen online gebeuren via www.myminfin.be. Op die manier krijgt de aanvrager dat uittreksel goedkoper en sneller.

Lees verder - 31/10/2018 16:24

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 30/10/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,397 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312761332 - 13/12/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,397
Gew. gemid. rendement : -0,627 %
Bid-to-cover ratio : 2,00

ISIN Code : BE0312763353 - 07/03/2019
Opgenomen (EUR miljard): 0,500
Gew. gemid. rendement : -0,714 %
Bid-to-cover ratio : 3,03

ISIN Code : BE0312764369 - 09/05/2019
Opgenomen (EUR miljard): 0,500
Gew. gemid. rendement : -0,698 %
Bid-to-cover ratio : 2,76

Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 30/10/2018 11:48