Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Agenda van de ministerraad van 21 september 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Lees verder - 20/09/2018 16:47 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De Koninklijke Munt van België viert de 50ste verjaardag van de eerste Europese satelliet met een 2 €-muntstuk.

De officiële voorstelling van de Belgische herdenkingsmunt ter ere van de eerste Europese satelliet ESRO-2B vond plaats in het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België. Speciaal voor die gelegenheid werden de genodigden ontvangen onder de koepel om er de lancering van het muntstuk bij te wonen. 

Lees verder - 20/09/2018 15:58 - FOD Financiën

Benelux-wegcontrole: 15% van de voertuigen in overtreding

De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben samen controles uitgevoerd op het wegtransport.

Lees verder - 18/09/2018 14:37 - FOD Mobiliteit en Vervoer
Het RSVZ overhandigt top-15 ideeën van het #IMPROVER-platform aan minister Ducarme

Het RSVZ overhandigt top-15 ideeën van het #IMPROVER-platform aan minister Ducarme

Lees verder - 18/09/2018 10:11 - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Het aantal meldingen over discriminatie van vrouwen en mannen blijft stijgen in 2017

Brussel, 17/09/2018 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt opnieuw vast dat het totale aantal meldingen aanzienlijk is toegenomen in 2017 (+34% ten opzichte van 2016). Werk blijft het domein waar discriminaties het vaakst gemeld worden, vooral tegen vrouwen. Het aantal meldingen van discriminatie omwille van zwangerschap of moederschap in een professionele context is verdubbeld ten opzichte van 2016. De gebeurtenissen van 2017, zoals #MeToo, lijken verder vooral het aantal meldingen die verband houden met seksisme en intimidatie te hebben beïnvloed.

Lees verder - 17/09/2018 17:37 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

19.09.2018 - Persconferentie - Een nieuw programma voor Beliris!

Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris, Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Cédric Bossut, Directeur van Beliris nodigen u met plezier uit voor de persconferentie over het nieuwe initiatievenprogramma van Beliris op 19 september om 10u30 (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel)

Lees verder - 17/09/2018 16:32 - Beliris

Resultaten OLO-aanbesteding van 17/09/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,902 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 17/09/2018 12:14 - Federaal Agentschap van de Schuld

Uitnodiging : een muntstuk van 2 € om de 50ste verjaardag van de eerste Europese satelliet te vieren

In 1968, lanceerde Europa zijn eerste satelliet, ESRO-2B. De Koninklijke Munt van België herdenkt deze gebeurtenis met een verzamelstuk van 2 €.

Lees verder - 17/09/2018 09:32 - FOD Financiën

OLO-aanbesteding van 17/09/2018 : aan te besteden bedrag

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het bedrag dat zal aanbesteed worden bij de volgende OLO-aanbesteding op maandag 17 september 2018, zal schommelen tussen 3,4 en 3,9 miljard EUR

4 OLO lijnen zullen aanbesteed worden :

1. OLO 0,20% 22/10/2023 ISIN BE0000339482 (OLO 79)
2. OLO 0,80% 22/06/2028 ISIN BE0000345547 (OLO 85)
3. OLO 1,60% 22/06/2047 ISIN BE0000338476 (OLO 78)
4. OLO 2,25% 22/06/2057 ISIN BE0000343526 (OLO 83)

Lees verder - 14/09/2018 15:12 - Federaal Agentschap van de Schuld

Toestand van de federale staatsschuld per eind augustus 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:


In de loop van de maand augustus 2018 is de schuld van de federale Staat met 2,567 miljard euro toegenomen, tot 390,026 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) vermeerderde de schuld met 2,668 miljard euro, en evolueerde zo tot 378,344 miljard euro per eind augustus 2018.

Het netto te financieren saldo van de maand augustus 2018 bedroeg 2,595 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 233,896 miljoen euro per eind augustus.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist te vermelden dat de beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) met 100,989 miljoen euro verminderden.


Eind augustus 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,73% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,11% op het einde van augustus 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind augustus vorig jaar.

Lees verder - 14/09/2018 14:21 - Federaal Agentschap van de Schuld