Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Recherche

www mypresscenter org
Ik wil een evenement organiseren met catering

De reservatie van de zaal gebeurt altijd via het Internationaal Perscentrum (via de website of info@presscenter.org ), maar voor de catering verwijzen wij u graag door naar onze concessiehouder New Concept voor verdere afspraken via telefoon of mail (02 235 21 04 of newconcept@presscenter.org ... ...

FAQ - 21/01/2010 - 15:14

Je souhaite organiser un événement avec catering

ou newconcept@presscenter.org ). (Room bookings) ... ...

FAQ - 26/01/2012 - 16:36

Ich möchte eine Veranstaltung mit Catering organisieren

Die Reservierung eines Raumes erfolgt immer über das Internationale Pressezentrum (über die Website oder über info@presscenter.org ), für das Catering bitten wir Sie, sich telefonisch oder per E-Mail (+32 (0)2 235 21 04 oder newconcept@presscenter.org ) mit unserem Partner New Concept in Verbindung ... ...

FAQ - 26/01/2012 - 16:41

I wish to organise an event with catering

Room booking takes place as normal through the International Press Centre (via the website or by e-mailing info@presscenter.org ). For the catering arrangements, please contact our partner New Concept by telephone or e-mail (+32 (0)2 235 21 04 or newconcept@presscenter.org ... ...

FAQ - 26/01/2012 - 16:43

Ik heb technische ondersteuning nodig

verdere afspraken via telefoon of mail (02 235 21 52 of videohouse@presscenter.org ). (Room ... ...

FAQ - 21/01/2010 - 15:14

J’ai besoin d’assistance technique

vous pouvez contacter par téléphone ou par courriel (02 235 21 52 ou videohouse@presscenter.org ... ...

FAQ - 26/01/2012 - 16:47

Ich benötige technische Unterstützung

21 52 oder videohouse@presscenter.org ) Vereinbarungen treffen können. (Room bookings) ... ...

FAQ - 26/01/2012 - 16:48

I require technical support

( info@presscenter.org ) to make the booking, but you will then need to contact our partner Videohouse by telephone or e-mail (+32 (0)2 235 21 52 or videohouse@presscenter.org ) to arrange the technical support ... ...

FAQ - 26/01/2012 - 16:49

Waarom werd de website vernieuwd?

De vorige versie van de website Presscenter.org werd ontwikkeld in 2004. Sindsdien is er uiteraard veel veranderd op het internet: het opladen, afspelen en delen van audio- en videobestanden was op dat moment nog helemaal nog niet zo ingeburgerd, aspecten als syndicatie van inhoud (bv. RSS ... ...

FAQ - 15/12/2011 - 17:30

Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden?

.), zodat communicatieverantwoordelijken de persberichten die ze op Presscenter.org publiceren, automatisch ... ...

FAQ - 15/12/2011 - 17:45