Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Recherche

www présenter org
Agenda van de ministerraad van 5 oktober 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Wijziging omtrent de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones ... ...

Communiqué de presse - 04/10/2018 - 15:50

Agenda van de ministerraad van 25 oktober 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie ... ...

Communiqué de presse - 25/10/2018 - 08:23

Agenda van de elektronische ministerraad van 19 oktober 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Ontwerp van samenwerkingsakkoord over de coördinatie tussen het beleid over werk- en verblijfsvergunningen ... ...

Communiqué de presse - 18/10/2018 - 14:50

Agenda van de elektronische ministerraad van 12 oktober 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet Ruimtevaartprogramma's: uitvoering van de ... ...

Communiqué de presse - 11/10/2018 - 13:46

Ordre du jour du Conseil des ministres du 5 octobre 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Modification concernant les ... ...

Communiqué de presse - 04/10/2018 - 15:56

Ordre du jour du Conseil des ministres du 25 octobre 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Nomination du président et des ... ...

Communiqué de presse - 25/10/2018 - 08:25

Ordre du jour du Conseil des ministres électronique du 19 octobre 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Accord de coopération relatif ... ...

Communiqué de presse - 18/10/2018 - 14:48

Ordre du jour du Conseil des ministres électronique du 12 octobre 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Intervention de Finexpo dans ... ...

Communiqué de presse - 11/10/2018 - 13:42