Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 19 juillet 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.

Dit ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 2 november 2017 over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. Het doel is de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2018/1846, die de bijlagen bij richtlijn 2008/68/EG over het vervoer van gevaarlijke goederen over land, aanpast aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.

Naast de noodzakelijke aanpassingen, voert dit ontwerp de aanlevering van informatie in omtrent hun veiligheidsadviseurs door de betrokken ondernemingen aan de veiligheidsinstantie, evenals de opmaak van een jaarverslag door deze ondernemingen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Plus d'informations

Jasper PillenJasper Pillen
Porte-parole du ministre François Bellot
+32 472 78 89 17
Télécharger vCard
Melisa BlotMelisa Blot
Porte-parole du ministre François Bellot
+32 471 44 92 49
Télécharger vCard