Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Benoeming van vijf leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 12 juillet 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die vijf leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België (NBB) benoemen.

Het ontwerp benoemt de volgende personen als lid van dit college:

  • Pierre Francotte
  • Luc Philips
  • Bénédicte Inghels
  • Veerle Colaert
  • Eric Dirix

Het Afwikkelingscollege is het orgaan binnen de NBB waaraan de bevoegdheid is verleend om de afwikkelingsinstrumenten toe te passen en de afwikkelingsbevoegdheden uit te oefenen overeenkomstig de Bankwet.

Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België

Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Porte-parole de Vice-Premier ministre Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
Télécharger vCard