Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Tijdelijk behoud van de huidige leden van de Raad van burgemeesters

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 12 juillet 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een overgangsmaatregel voorziet die de huidige leden van de Raad van burgemeesters toelaat te blijven zetelen tot de nieuwe regering hun vernieuwing of hun opvolging regelt.

De aanwijzingsperiode van de leden van de Raad van burgemeesters geldt voor drie jaar. Het mandaat van de huidige leden van de Raad zal op 3 augustus 2019 vervallen. Het advies van de Raad van burgemeesters is echter een noodzakelijke voorwaarde voor de verplichte aanneming van reglementaire teksten in verband met de lokale politie voor het einde van het jaar. Het ontwerp zorgt er dus voor dat de huidige leden hun functie behouden tot de toekomstige regering effectief zorgt voor hun vervanging of de vernieuwing van hun mandaat.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot aanwijzing van de leden van de Raad van burgemeesters

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Plus d'informations

Erik EenaertsErik Eenaerts
Porte-parole du ministre Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
Télécharger vCard