Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Brexit: uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit door Britse onderdanen

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 15 mars 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de zelfstandige werknemers uit het Verenigd Koninkrijk in het kader van de Brexit.

Het ontwerp behoudt de vrijstelling van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit voor de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk, die op 29 maart 2019 actief zijn op het Belgisch grondgebied, tot en met 31 december 2020. Hiervoor wordt in het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit een nieuwe bepaling ingevoerd.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit, wat de Brexit betreft

 

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Plus d'informations

Christine RomeynsChristine Romeyns
Porte-parole du ministre Denis Ducarme
0473 98 55 83
Télécharger vCard