Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Tewerkstelling van Britse grensarbeiders en stagiairs na de brexit

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 1er mars 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden in het kader van de brexit.

De ministerraad van 1 februari 2019 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van Britse onderdanen in België. Het ontwerp dat vandaag werd goedgekeurd, sluit daarbij aan en regelt de situatie voor grensarbeiders en stagiairs. Het regelt de situatie voor studenten die in België een stage verrichten voor hun studies in het Verenigd Koninkrijk. Als de studie een aanvang nam vóór datum van de brexit, dan kan de stage verder worden verricht in België. Het ontwerp regelt ook de situatie voor grensarbeiders indien de grensarbeid een aanvang nam vóór datum van de brexit.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, betreffende de Brexit

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Miet DeckersMiet Deckers
Porte-parole du Vice-Premier ministre Kris Peeters
+32 475 76 65 26
Télécharger vCard
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Porte-parole du Vice-Premier ministre Kris Peeters
+32 473 86 16 36
Télécharger vCard