Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Wijzigingen in het kader van thematische verloven in de privé- en publieke sector

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 22 février 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die verschillende bepalingen wijzigen over de thematische verloven in de privé- en publieke sector.

Het eerste ontwerp wijzigt bepalinen over thematische verloven voor werknemers uit de privésector, terwijl het tweede ontwerp zich buigt over werknemers in de publieke sector. Beide ontwerpen voeren een 1/10de-regeling voor ouderschapsverlof in, eventueel mits akkoord van de werkgever. Binnen het bestaande recht op ouderschapsverlof wordt met andere woorden de mogelijkheid geïntroduceerd om veertig maanden lang de arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de vorm van een vermindering met één tiende. Daarnaast flexibiliseren de ontwerpen de opname van het voltijds en halftijds ouderschapsverlof en het voltijds verlof voor medische bijstand. Ze regelen ook het recht op onderbrekingsuitkeringen tijdens dat verlof.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Miet DeckersMiet Deckers
Porte-parole du Vice-Premier ministre Kris Peeters
+32 475 76 65 26
Télécharger vCard
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Porte-parole du Vice-Premier ministre Kris Peeters
+32 473 86 16 36
Télécharger vCard