Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Grenzen van het normale loon voor het educatief verlof 2018-2019

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 15 février 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de grenzen van het normale loon vaststelt voor het educatief verlof voor het schooljaar 2018-2019.

In het kader van de regelgeving over het educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden een aantal uren op het werk afwezig blijven met behoud van het normale loon. Voor 2018-2019 wordt het bedrag van het normale loon dat de werknemer ontvangt voor de uren educatief verlof begrensd op 2.928 euro per maand.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 -toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Miet DeckersMiet Deckers
Porte-parole du Vice-Premier ministre Kris Peeters
+32 475 76 65 26
Télécharger vCard
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Porte-parole du Vice-Premier ministre Kris Peeters
+32 473 86 16 36
Télécharger vCard