Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Instemming met de overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 8 février 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de aanvullende overeenkomst tussen België en het Europees Ruimteagentschap bij het verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België.

De plannen van het Europees Ruimteagentschap (ESA) om het centrum van Redu uit te breiden, en de intentie om, naast het station in Redu, ook een Bureau voor de betrekkingen van het Agentschap met de Europese Unie in Brussel te vestigen, brachten het Agentschap ertoe aan de Belgische overheid een herziening te vragen van het akkoord uit 1966 over de juridische en praktische aspecten van de werking van het Station van Redu, evenals van het Zetelakkoord uit 1993. Tijdens de onderhandelingen werd overeen gekomen dat de werking van het station in Redu zou behandeld worden in een nieuw akkoord, terwijl in een aanvullende overeenkomst bij het verdrag uit 1975 de voorrechten en immuniteiten van zowel het station te Redu als van het Bureau te Brussel zouden worden opgenomen.

De aanvullende overeenkomst tussen België en ESA, die werd ondertekend te Brussel op 24 mei 2017, verduidelijkt een aantal aspecten over de voorrechten en immuniteiten die door België aan ESA in Brussel en tin Redu worden toegekend met het oog op zijn goede werking.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

David MaréchalDavid Maréchal
Porte-parole (F) du Vice-Premier ministre Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
Télécharger vCard
John HendrickxJohn Hendrickx
Porte-parole (N) du Vice-Premier ministre Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
Télécharger vCard