Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Europese klimaatstrategie voor 2050 - Organisatie van de werkzaamheden

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 1er février 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de oprichting van een ‘beperkt’ coördinatieformat om de strategische sturing van het klimaatdossier op Europees niveau te waarborgen.

De Overeenkomst van Parijs nodigt de partijen uit om tegen 2020 hun langetermijnstrategieën om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 te verminderen, te communiceren. Op 28 november 2018 publiceerde de Europese Commissie in antwoord hierop haar mededeling A Clean Planet for all – A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. De Commissie wenst met haar mededeling de bakens uit te zetten naar een volledig koolstofarme ('net zero emissions') samenleving en dit op een sociaal rechtvaardige en kostenefficiënte manier.

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

David MaréchalDavid Maréchal
Porte-parole (F) du Vice-Premier ministre Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
Télécharger vCard
John HendrickxJohn Hendrickx
Porte-parole (N) du Vice-Premier ministre Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
Télécharger vCard