Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Instemmingen met de overeenkomst tussen België en Moldavië ter vermijding van dubbele belasting en belastingontduiking

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 25 janvier 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Moldavië dat de dubbele belasting vermijdt en ontduiking van de belasting naar het inkomen en naar het vermogen voorkomt. Het protocol dat deze overeenkomst wijzigt werd eveneens goedgekeurd.

Deze overeenkomst, gedaan te Brussel op 4 december 2008, volgt grotendeels het OESO-model van belastingverdrag. Het protocol van 2017 vervangt de bepaling van de overeenkomst die betrekking heeft op de uitwisseling van inlichtingen om die bepaling in overeenstemming te brengen met de internationale standaard (uitwisseling van inlichtingen op verzoek).

De overeenkomst en het protocol worden binnenkort aan het federale Parlement voorgelegd. Aangezien het om gemengde verdragen gaat moeten ze ook aan de instemming van de parlementen van de Gewesten en Gemeenschappen worden voorgelegd.

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

David MaréchalDavid Maréchal
Porte-parole (F) du Vice-Premier ministre Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
Télécharger vCard
John HendrickxJohn Hendrickx
Porte-parole (N) du Vice-Premier ministre Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
Télécharger vCard