Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Afschaffing van de verplichte publicatie van de algemene voorwaarden van de financiële postdiensten

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 7 décembre 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de publicatie van de algemene voorwaarden van de financiële postdiensten.

Het ontwerp schaft de verplichting af om de algemene voorwaarden van de financiële postdiensten te publiceren als bijlage bij het koninklijk besluit van 12 januari 1970. Voortaan zal dus niet meer telkens een koninklijk besluit moeten genomen worden voor elke wijziging van deze algemene voorwaarden.

De wijziging heeft ook tot gevolg dat de algemene voorwaarden niet meer gepubliceerd zullen worden in het Belgisch Staatsblad. De publicatie van de algemene voorwaarden op de website van bpost volstaat echter om een voldoende publiciteit te verzekeren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Porte-parole de Vice-Premier ministre Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
Télécharger vCard