Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Harmonisering van de regelgeving omtrent het beheer van de alimentatievorderingen

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 7 décembre 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat de DAVO-wet wijzigt om bepalingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen toepasbaar te maken.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, beantwoordt aan de noodzaak om de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën (DAVO-wet) aan te passen om de nodige bepalingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van toepassing te maken.

Het voorontwerp:

  • verklaart de meeste bepalingen van het Invorderingswetboek van toepassing voor de invordering van alimentatievorderingen
  • harmoniseert de invorderingsprocessen van de alimentatievorderingen met deze van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de invordering is verzekerd door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, belast met de uitvoering van de taken van de Dienst voor alimentatievorderingen

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën met het oog op het toepasbaar maken van sommige bepalingen van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Ferry ComhairFerry Comhair
Porte-parole du ministre Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
Télécharger vCard
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Conseillère Communication du ministre Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
Télécharger vCard