Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Wijzigingen aan de wet over de verwerking van passagiersgegevens

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 30 novembre 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet over de verwerking van passagiersgegevens. 

De voorgestelde wijzigingen van de wet van 25 december 2016 zijn de volgende: 

  • juridische en technische aanpassingen om de wet conform te maken met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
  • het schrappen van de verplichting tot het afsluiten van een protocolakkoord tussen de Passagiers Informatie Eenheid (PIE) en elke internationale instantie waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld
  • de mogelijkheid gedurende 24 uur om bij een positieve overeenstemming de andere passagiersgegevens gelinkt aan een positieve overeenstemming te kunnen analyseren, enerzijds om na te gaan of er geen gelinkte verdachte passagiers aan boord zijn, en anderzijds om de gegevens van de betrokken passagier te kunnen controleren
  • het invoeren van de mogelijkheid voor de adviseur-generaal van het departement geschillen van Douane en Accijnzen om de toegang tot passagiersgegevens te kunnen vragen voor inbreuken gelinkt aan de douane via een gerichte opzoeking
  • de manier waarop de passagiersgegevens worden overgemaakt voor de doelstelling “grenscontrole en bestrijding tegen illegale immigratie”. Zo worden de gegevens overgemaakt na hun registratie in de passagiersgegevensbank aan de politiediensten vertegenwoordigd binnen de PIE

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, aan de Gewestregeringen en in voorkomend geval aan het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité I. 

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Plus d'informations

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Porte-parole du Vice-Premier ministre Jan Jambon
+32 470 99 91 01
Télécharger vCard
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Collaboratrice communication
+32 (0)496 85 73 05
Télécharger vCard