Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Globaal budget 2018 van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 16 novembre 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globaal budget in 2018 vaststelt van de financiële middelen voor de verstrekkingen van de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen van de farmaceutische specialiteiten wordt voor het dienstjaar 2018 vastgelegd op 4.140.348.000 euro voor het hele Rijk. Het ontwerp vermeldt ook de inventaris van de besparingsmaatregelen en de initiatieven opgenomen in het globaal budget voor het dienstjaar 2018, evenals de neutralisatieprincipes.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Plus d'informations

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Porte-parole de la ministre Maggie De Block
+32 475 77 84 03
Télécharger vCard
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Porte-parole de la ministre Maggie De Block
+32 478 39 40 52
Télécharger vCard