Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Volksgezondheid: aanpassing van de dotaties voor de geïsoleerde G-diensten en Sp-diensten

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 9 novembre 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de dotaties betaald aan de deelstaten voor de geïsoleerde geriatrische diensten (G-diensten) en de geïsoleerde gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (Sp-diensten) aanpast aan de realiteit.

Aangezien het koninklijk besluit werd geschreven voordat de definitieve aanpassingsparameters voor de jaren 2014 en 2015 gekend waren, werd dit gebaseerd op schattingen. Vandaag zijn de schommeling van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en de reële groei van het bruto binnenlands product van de budgettaire jaren 2014 en 2015 gekend. Het ontwerp corrigeert dus de bedragen die werden opgenomen in het koninklijk besluit.

Het ontwerp wordt ter consultatie voorgelegd aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het wordt vervolgens voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2015 houdende uitvoering van artikel 47/7, § 3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Plus d'informations

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Porte-parole de la ministre Maggie De Block
+32 475 77 84 03
Télécharger vCard
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Porte-parole de la ministre Maggie De Block
+32 478 39 40 52
Télécharger vCard