Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Instelling van een centraal register voor transparantie over de aanbieders achter 070- en 090X-nummers

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 19 octobre 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van ministrieel besluit goed dat een centraal register instelt dat zorgt voor transparante informatie over de aanbieders achter 070- en 090X-nummers.

Het ontwerp beoogt via een centraal register transparantie omtrent de aanbieders van diensten achter 070- en 090X-nummers te verzerkeren en legt daartoe de nodige modaliteiten vast.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.

Ontwerp van ministerieel besluit tot instelling van het register bedoeld in artikel 116/1, §1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

 

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Porte-parole de Vice-Premier ministre Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
Télécharger vCard