Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Ontwerp van samenwerkingsakkoord over de coördinatie tussen het beleid over werk- en verblijfsvergunningen

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 19 octobre 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken akkoord met de voorlegging op het Overlegcomité van een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap dat het samenwerkingsakkoord uitvoert over de coördinatie tussen het beleid over werkvergunningen en het beleid over verblijfsvergunningen.

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord regelt de bijzondere uitvoeringsbepalingen van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018, en zet reeks gerelateerde richtlijnen gedeeltelijk om, die met name deel uitmaken van het actieplan over legale migratie, aangenomen door de Europese Commissie in 2005.

In dit samenwerkingsakkoord werden, naast een aantal algemene bepalingen, de nadere bepalingen en regels betreffende volgende principes opgenomen:

  • modaliteiten van de aanvraag tot machtiging tot verblijf
  • geldigheidsduur van de machtiging
  • te volgen procedure in geval van mobiliteit voor hooggekwalificeerden, ICT’ers en onderzoekers
  • informatie-uitwisseling tussen de bevoegde overheden
  • afgifte van visa en verblijfsdocumenten

Het ontwerp zal worden voorgelegd op het volgende Overlegcomité.

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen, en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Miet DeckersMiet Deckers
Porte-parole du Vice-Premier ministre Kris Peeters
+32 475 76 65 26
Télécharger vCard
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Porte-parole du Vice-Premier ministre Kris Peeters
+32 473 86 16 36
Télécharger vCard
Katrien JansseuneKatrien Jansseune
Porte-parole du secrétaire d'Etat Theo Francken
+32 471 20 95 23
Télécharger vCard