Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Rationalisering van de regels voor de levering van betaaldiensten via elektronische communicatienetwerken

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 12 octobre 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels voor de levering van betaaldiensten via elektronische communicatienetwerken rationaliseert.

Ter uitvoering van de wet van 13 juni 2005 over de elektronische communicatie worden verplichtingen opgelegd aan alle partijen die betrokken zijn in de 'keten' van levering van zo’n betalende dienst. Het ontwerp heeft als doel om de regels van toepassing op de tussenpersonen te verduidelijken, om de controles te vergemakkelijken en om geschillen te voorkomen die verbonden zijn aan de verstrekking van betalende diensten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de toepasselijke verplichtingen inzake de verstrekking van betaaldiensten, beoogd in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Porte-parole de Vice-Premier ministre Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
Télécharger vCard