Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Diverse bepalingen in strafzaken

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 31 août 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen in strafzaken omvat.

Het voorontwerp bevat een reeks bepalingen die de correctie of de verbetering beogen van bestaande bepalingen in strafzaken. Andere bepalingen zorgen ook voor de omzetting in nationaal recht van internationale verplichtingen of het nemen van maatregelen om deze verplichtingen na te leven. Een aantal bepalingen beogen ten slotte meer fundamentele maatregelen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Porte-parole du ministre Koen Geens
+32 475 50 55 50
Télécharger vCard