Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Interne organisatie van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling binnen de FOD Beleid en Ondersteuning

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 28 juin 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed over de interne organisatie van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling binnen de FOD Beleid en Ondersteuning, in het kader van vergelijkende selecties.

De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en de diensten die ervan afhangen werden door het koninklijk besluit van 22 februari 2017 gehergroepeerd. Als gevolg hiervan werd ook het selectiebureau van de federale overheid, SELOR, geïntegreerd in het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling. Inmiddels keurde de ministerraad van 4 april 2018 de Code van het federaal openbaar ambt goed, die voorziet in het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Ook de aanwervingsprocedures en de wijze waarop de jury is samengesteld, worden bijgestuurd voor een kortere doorlooptijd van de selectieprocedures en dit zonder kwaliteitsverlies. Naast diplomavereisten worden ook elders of eerder verworven competenties meer erkend en beter gevaloriseerd, waar mogelijk zelfs op automatische wijze. De opdrachten en de interne organisatie van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling dienen naar aanleiding hiervan aangepast te worden.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen, en wordt nadien ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Laurence MortierLaurence Mortier
Porte-parole du ministre Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
Télécharger vCard
Béatrice CollinBéatrice Collin
Porte-parole du ministre Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
Télécharger vCard