Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 22 décembre 2017

Op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.   

Het huidige mandaat van de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) loopt af op 10 december 2017. Het ontwerp heeft als doel de nieuwe leden van de FRDO te benoemen voor een periode van vijf jaar. De heer François-Xavier de Donnea wordt benoemd als voorzitter. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Bernard Van HeckeBernard Van Hecke
Porte-parole de la ministre Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
Télécharger vCard