Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Toekenning van een toelage aan het Paleis voor Schone Kunsten

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 22 décembre 2017

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Charles Michel om aan het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) een toelage toe te kennen voor de organisatie en de promotie van twee colloquia in het kader van het project 'BOZAR lab'.

Een toelage van 28.000 euro wordt toegekend aan de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Bozar, in het kader van de informatie- en communicatieopdrachten goedgekeurd door de ministerraad.

'BOZAR lab' organiseert twee ontmoetingscolloquia met artistieke omkadering en intermezzo's:

  • 'Media Fast Forward' over de recentste vernieuwende tendensen in de media 
  • 'Common Time', met als bedoeling inspirerende ontmoetingen tussen wetenschappers, kunstenaars, designers en sociale projecten te bevorderen

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Barend LeytsBarend Leyts
Porte-parole du Premier ministre Charles Michel
+32 486 22 68 65
Télécharger vCard