Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Ministerraad van 22 december 2017

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad vergaderde op vrijdag 22 december 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie gaf minister van Economie Kris Peeters enkele toelichtingen bij het voorontwerp van wet dat de voorschriften omtrent de proefbank van vuurwapens actualiseert.

Minister van Justitie Koen Geens becommentarieerde vervolgens het voorontwerp over de modernisering van het burgerlijke recht, dat met name gericht is op de aanmoediging van alternatieve methoden voor geschillenoplossing.

Op internationaal vlak gaf minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders meer informatie over de voortzetting van de strijd tegen DAESH in de internationale coalitie in 2018, en over de goedkeuring van de B-FAST-missie op het eiland Dominica afgelopen september, na de veroorzaakte schade door orkaan Maria.

Ten slotte bevestigde premier Charles Michel dat er een onafhankelijk onderzoek zal worden gevoerd over de kwestie rond migranten uit Soedan en dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zal worden gevraagd de nodige zaken te verifiëren. Charles Michel voegde eraan toe dat het Parlement op de hoogte zal blijven van de evolutie van het dossier. 

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacts

Thomas Ferri

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
Télécharger vCard
Christophe Springael

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Télécharger vCard