Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 20 juillet 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, ook het gebruik door de politiediensten, regelt. 

Het voorontwerp bundelt twee ontwerpen die eerder door de ministerraad werden goedgekeurd. De teksten werden sinds eerste lezing echter aangevuld met nieuwe bepalingen, die aldus voor de eerste maal worden voorgelegd aan de ministerraad. 

Het hoofdstuk betreffende de wijziging van de camerawet heeft als doel bepaalde twijfels op te heffen met betrekking tot de toepassing van sommige bepalingen van de camerawet of antwoord te bieden op bepaalde vragen die in praktijk waren gerezen (definities, toepassingsgebied van de wet, mobiele toezichtscamera’s, intelligente toezichtscamera’s, …).. Het is eveneens de bedoeling de wet aan te passen aan de wijzigingen die zijn opgetreden op Europees niveau en op het vlak van de wetgeving inzake de private veiligheid.

Het hoofdstuk betreffende de wijziging van de wet op het politieambt, om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, werkt een eigen regime uit voor het cameragebruik. Daardoor kan de politie maximaal gebruik maken van ondersteunende technologische middelen binnen een duidelijk afgebakend kader. 

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en tot wijziging van de wet op het politieambt, om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Porte-parole du Vice-Premier ministre Jan Jambon
+32 470 99 91 01
Télécharger vCard
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Collaboratrice communication
+32 (0)496 85 73 05
Télécharger vCard