Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 28 octobre 2016

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer akkoord met de vervanging van het onderzoeksschip Belgica. 

De RV Belgica heeft tot de ontwikkeling en de internationale uitstraling van het Belgische zeewetenschappelijk onderzoek bijgedragen en is nog steeds een onmisbare infrastructuur voor de Belgische maritieme onderzoeksgemeenschap. Doordat het schip de maximale levensduur heeft bereikt, is er een structurele oplossing nodig voor de vervanging van het schip.

De ministerraad machtigt de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en de minister van Defensie ermee de overheidsopdracht voor de levering van een nieuw onderzoeksschip voor te bereiden en om een lastenboek voor akkoord aan de ministerraad voor te leggen. Daarnaast ondernemen ze ook verdere stappen om de samenwerking voor de exploitatie van het nieuwe schip te formaliseren en het gekozen exploitatiemodel voor akkoord aan de ministerraad voor te leggen.

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Luc DemullierLuc Demullier
Porte-parole de la secrétaire d'Etat Elke Sleurs
+32 470 71 61 36
Télécharger vCard
Jeroen LemaitreJeroen Lemaitre
Porte-parole de la secrétaire d'Etat Elke Sleurs
+32 486 51 86 55
Télécharger vCard
Lotte Van Der StocktLotte Van Der Stockt
Porte-parole du secrétaire d'Etat Philippe De Backer
+32 477 47 18 32
Télécharger vCard